Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Dodano: 
Lekarz wypisuje dokument
Lekarz wypisuje dokument Źródło: Pexels
Najczęściej L4 jest wypisywane przez lekarza na kolejne dni od dnia wizyty pacjenta u danego specjalisty. Niekiedy pojawia się jednak konieczność wypisania tego dokumentu „do tyłu”. Tłumaczymy, czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz.

Zwolnienie lekarskie jest wystawiane osobom, które z powodu choroby nie są w stanie podjąć się realizacji swoich normalnych obowiązków zawodowych. Jest ono wypisywane na konkretny czas i może to zrobić jedynie lekarz. Aktualnie zwolnienie lekarskie wystawiane jest w formie elektronicznej (jest to e-ZLA), co jest dużym ułatwieniem dla pacjentów, ponieważ nie muszą osobiście dostarczać tego dokumentu swojemu pracodawcy. Warto również wiedzieć, co pracodawca widzi na L4 pracownika i czy podany jest powód zwolnienia lekarskiego.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, pacjent otrzymuje dopiero po konsultacji lekarskiej, gdy lekarz stwierdzi, że dana osoba jest tymczasowo niezdolna do pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy pacjent nie jest w stanie pracować z powodu choroby, jednak nie posiada jeszcze zwolnienia lekarskiego. Czy wtedy lekarz może wystawić L4 wstecz?

Wystawianie zwolnień lekarskich z datą wsteczną jest kwestią uregulowaną prawnie. Przepisy pozwalają lekarzowi na wystawienie takiego dokumentu „do tyłu”. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich wstecz regulują przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Na ile dni do tyłu może być wystawione zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecz, jednak istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia. Taki dokument z datą wsteczną może obejmować nie więcej niż trzy dni wstecz od dnia, kiedy odbyła się konsultacja lekarska. Wyjątkiem od tej zasady jest zaświadczenie od lekarza psychiatry. W przypadku zwolnienia od tego specjalisty – może ono zostać wystawione na okres wcześniejszy niż jedynie trzy dni poprzedzające dzień konsultacji lekarskiej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy psychiatra podejrzewa u pacjenta zaburzenia psychiczne, które ograniczają jego zdolność do oceny własnego postępowania.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Żeby uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz, należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku zwykłego zwolnienia lekarskiego. Pacjent musi umówić się na wizytę lekarską, a następnie odbyć taką konsultację i ewentualnie poddać się badaniu lekarskiemu. Dopiero wtedy lekarz zdecyduje o wystawieniu zwolnienia lekarskiego.

Specjalista może je także wypisać po konsultacji online – w praktyce oznacza to więc możliwość uzyskania takiego dokumentu bez wizyty w gabinecie lekarskim. Podstawą wystawienia L4 jest schorzenie, na które cierpi pacjent i które powoduje czasową niezdolność do pracy.

Czytaj też:
Czy trzeba drukować e-skierowanie? Niektóre poradnie tego wymagają
Czytaj też:
Pracownicy oczekują, że firmy zadbają o ich zdrowie psychiczne. Czy tak się dzieje?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl