Problem krytycznego niedoboru leków w UE. Jest rozwiązanie i propozycje działań w kryzysie

Problem krytycznego niedoboru leków w UE. Jest rozwiązanie i propozycje działań w kryzysie

Dodano: 
Leki
Leki Źródło:Freepik/pvproductions
Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) zaproponowała rozwiązanie problemu krytycznego niedoboru leków w Unii Europejskiej. To mechanizm solidarnościowy. Oprócz tego EMA rekomenduje np. stosowanie u ludzi wybranych leków weterynaryjnych oraz wydłużenie terminu leków zagrożonych brakiem dostępności.

Mechanizm solidarnościowy został opracowany przez Grupę Sterującą ds. Niedoborów Leków działającej przy EMA. Rozwiązanie to zakłada, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą wspierać się w obliczu kryzysu związanego z niedoborem leków. Kraj, który nie dysponuje dostateczną ilością danego medykamentu może zwrócić się o pomoc w uzupełnieniu zapasów do pozostałych członków UE.

Mechanizm solidarnościowy remedium na niedobór leków w UE

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że mechanizm solidarnościowy ma charakter dobrowolny. Poza tym stanowi ostateczność. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą z niego skorzystać dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych rozwiązań. Poza tym muszą zostać spełnione pewne warunki. Należy powiadomić Europejską Agencję Leków o krytycznym niedoborze medykamentów, a następnie upewnić się, że:

  • nie ma żadnych alternatyw terapeutycznych dla brakujących leków, a te, które istnieją nie są wystarczające,
  • brakuje adekwatnych ilości leku do przeprowadzenia terapii w przypadku krytycznych wskazań,
  • import leków z zagranicy lub wdrożenie innych krótkoterminowych działań nie rozwiąże problemu krytycznego niedoboru leków i nie zabezpieczy potrzeb pacjentów,
  • sytuacja ma charakter pilny (wyczerpanie zapasu leku nastąpiło w ciągu miesiąca lub w krótszym czasie).

Nie tylko mechanizm solidarnościowy, czyli co zrobić, gdy brakuje leków?

Mechanizm solidarnościowy jest uzupełnieniem zestawu działań zaproponowanych przez Grupę Sterującą ds. Niedoborów Leków w celu ochrony państw Unii Europejskich przed krytycznymi niedoborami leków. W dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Europejska Agencja Leków można znaleźć propozycje rozwiązań, takich jak:

  • monitorowanie dostępnych zapasów, podaży i popytu,
  • identyfikacja alternatywnych metod leczenia,
  • kontrolowanie dystrybucji i redystrybucja dostępnych zasobów,
  • sporządzanie leków recepturowych,
  • wydłużanie terminu ważności leków,
  • optymalizacja sprzedaży farmaceutyków.

Co więcej, EMA rekomenduje stosowanie leków weterynaryjnych, tam, gdzie jest możliwe. Mowa tu oczywiście o farmaceutykach, które zawierają substancje czynne wykorzystywane w leczeniu ludzi, mają odpowiednią moc oraz postać. Europejska Agencja Leków dopuszcza również wprowadzenie do obrotu leków z niewielkimi wadami jakościowymi, pod warunkiem że nie mają one wpływu na skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania danych medykamentów.

Czytaj też:
Czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta? Zasady jasno to określają
Czytaj też:
Jak pacjenci oceniają polskie szpitale? Najnowsze dane zaskakują

Źródło: ema.europa.eu