Te choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS. Zobacz, czy też się kwalifikujesz

Te choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS. Zobacz, czy też się kwalifikujesz

Dodano: 
Wizyta u lekarza
Wizyta u lekarza Źródło:Shutterstock / Andrei_R
Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest w sytuacji, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam na pracę zarobkową. Sprawdźcie, jakie choroby są najczęstszą przyczyną pobierania tego świadczenia. 

Osoby, które mają problemy zdrowotne, a w konsekwencji całkowicie lub częściowo utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej, mogą przejść na rentę, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać rentę z ZUS, należy spełnić określone warunki, takie jak odpowiedni staż ubezpieczeniowy i otrzymanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Wysokość renty z kolei zależy od długości okresu składkowego i wysokości wynagrodzenia. Tłumaczymy, jakie choroby predysponują do tego, by ubiegać się o takie świadczenie.

Komu przysługuje renta z ZUS?

Mianem osoby niezdolnej do pracy określa się kogoś, kto całkiem lub częściowo stracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z uwagi na deficyty w funkcjonowaniu swojego organizmu. Drugim czynnikiem jest też to, że taka osoba nie wykazuje perspektyw na odzyskanie zdolności do pracy nawet, jeśli przekwalifikowałaby się lub przeszła ewentualne przeszkolenie.

Osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy – nie może wykonywać jej w ogóle, natomiast w przypadku osoby częściowo niezdolnej do pracy – doświadcza ona istotnego ograniczenia w tych możliwościach. Orzeczenie o niezdolności do pracy jest ważne przez maksymalnie 5 lat – później może (ale nie musi) być przedłużone, jeśli nie ma przesłanek, by stan zdrowia pacjenta się poprawił.

Jakie choroby uprawniają do otrzymania renty?

Nie ma jasno sprecyzowanego wykazu chorób, w przypadku których przysługuje renta. Do świadczenia tego nie uprawnia żadne konkretne schorzenie, ale stan, przez który dana osoba nie jest w stanie podjąć pracy. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i wymaga odrębnej analizy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O takiej niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik ZUS na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia osoby, która ubiega się o rentę.

Wśród chorób, które nie pozwalają pracować, można wymienić choroby przewlekłe, a także choroby zawodowe. Jednak najważniejszymi chorobami diagnozowanymi u pacjentów, które uprawniają do pobierania renty, są między innymi:

 • choroby układu krążenia,
 • zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy depresja,
 • choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby układu oddechowego, w tym astma, pylica,
 • choroby oka oraz przydatków oka, np. zaćma czy zmiany siatkówki,
 • nowotwory złośliwe związane z pracą,
 • choroby skóry,
 • choroby narządu głosu,
 • przewlekłe choroby układu ruchu spowodowane warunkami pracy,
 • choroby zakaźne i pasożytnicze.

Kiedy ZUS przyznaje rentę?

Żeby móc zakwalifikować się do możliwości pobierania renty, dana osoba musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest posiadanie wystarczającego stażu pracy adekwatnego do wieku. Drugim jest udokumentowanie, że stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej. Taka osoba musi uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli jednak lekarz orzecznik ZUS uzna, że taka osoba może pracować – ma ona prawo złożyć sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Decyzja o przyznaniu takiego świadczenia zależy między innymi od charakteru wykonywanego zawodu, ale też innych czynników.

Czytaj też:
Kto może skorzystać z ulgi dla seniorów i na jakich zasadach?
Czytaj też:
Prawdziwe rewolucje w zasadach L4. Pracownicy zyskają czy stracą?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / ZUS, serwisy.gazetaprawna.pl