Niedostrzegany problem - ciężki przewlekły wyprysk rąk

Niedostrzegany problem - ciężki przewlekły wyprysk rąk

Dodano: 
Ręce, zdj. ilustracyjne
Ręce, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / auremar
Choroby skóry to dolegliwość, która dotyka coraz większej grupy osób i stanowi obecnie bardzo poważny problem nie tylko medyczny, ale również psychologiczny oraz ekonomiczny. Choroby skóry powodują duży dyskomfort związany z bólem, bezsennością, świądem i uczuciem pieczenia, często wykluczając z życia osobistego, społecznego oraz zawodowego. Co w sytuacji, gdy choroba bezpośrednio dotyka naszych dłoni?

Ciężki przewlekły wyprysk rąk - choroba zapalna skóry

Ręce odgrywają istotną rolę w życiu zawodowym i społecznym każdego z nas. Lęk przed spotkaniem, uściskiem dłoni, odrzuceniem czy utratą pracy - to typowe obawy występujące u osób z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk. Wyprysk rąk zazwyczaj uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi, środowiskowymi (alergizującymi i drażniącymi) oraz atopią.

Jakość życia pacjentów

Z raportu „Choroba jak na dłoni. Konsekwencje przewlekłego wyprysku rąk dla pacjenta, społeczeństwa i całego systemu zdrowia” przygotowanego przez Instytut Arcana na zlecenie GSK, dowiadujemy się, że aż 81 proc. badanych pacjentów stroni od fizycznego kontaktu z innymi (np. unikają podania ręki). Blisko 1/3 ankietowanych uważa, że choroba wpływa na jakość relacji z partnerem. Tyle samo osób uznało, że choroba powoduje napięcia i nieporozumienia z najbliższym otoczeniem.

Leczenie - ograniczony dostęp do skutecznej terapii

Wyzwaniem klinicznym u osób z przewlekłym wypryskiem rąk jest trudność w diagnozowaniu choroby, co spowodowane jest w dużej mierze wstydem pacjentów. Polscy pacjenci z ciężką postacią przewlekłego wyprysku rąk mają ograniczony dostęp do skutecznej terapii ze względu m.in. na jej koszt w przeciwieństwie do innych państw, gdzie leki dla pacjentów z egzemą rąk nieodpowiadającą na leczenie są refundowane z budżetu państwa.

– Polski system może zaoferować opiekę lekarską i diagnostykę. Jednakże należy pamiętać, że diagnostyka w przypadku alergologicznego, kontaktowego wyprysku rąk jest zazwyczaj wykonywana po wielu latach. Poza tym NFZ nie refunduje pełnej diagnostyki wyprysku kontaktowego. Obecnie refundacji podlega jedynie krótka seria dziesięciu alergenów, która jest kompletnie niewystarczająca. Należy pamiętać, że bez jasnej i wczesnej diagnozy sukces terapeutyczny jest mocno ograniczony – podkreśla prof. Beata Kręcisz, kierownik Kliniki Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Konsekwencje społeczno-ekonomiczne

Choroba wiąże się z obniżoną produktywnością oraz wymusza niejednokrotnie rezygnację z wykonywanego zawodu i wzmaga problemy społeczno-ekonomiczne. Autorzy raportu podkreślają, iż wśród pacjentów z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk, średnia liczba dni absencji w pracy wynosi około 47 dni, a 40 proc. pacjentów przebywało na zwolnieniu chorobowym.

Źródło: Centrum Prasowe PAP
 0

Czytaj także