Marek Dochnal, Bill Gates – jak znani wspierają walkę z chorobą Alzheimera?
Materiał partnera

Marek Dochnal, Bill Gates – jak znani wspierają walkę z chorobą Alzheimera?

Dodano: 
Marek Dochnal
Marek Dochnal
Choroba Alzheimera jest nie tylko zjawiskiem medycznym, ale przede wszystkim problemem społecznym, gdyż liczba zachorowań stale rośnie. Organizacja Alzheimer ‘s Disease International podaje, że na całym świecie dotkniętych chorobą jest około 50 milionów osób. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wzrośnie do około 130 milionów.

Polski przedsiębiorca Marek Dochnal i amerykański potentat z branży komputerowej Bill Gates inwestując w walkę z tą ciężką chorobą neurodegeneracyjną mają jeden cel – znalezienie leku na Alzheimera.

Czym jest choroba Alzheimera?

Pierwsze doniesienia na temat AD (ang. Alzheimer ‘s Disease) pochodzą z 1906 roku zostały opisane i opublikowane przez niemieckiego neuropatologa Aloisa Alzheimera – stąd nazwa choroby. W skrócie, jest to postępujące i nieuleczalne zwyrodnienie mózgu, które prowadzi do śmierci pacjenta. Symptomy występujące we wczesnym stadium, takie jak zaburzenia pamięci i nietypowe zachowania osoby dotkniętej chorobą są często lekceważone i utożsamiane z podeszłym wiekiem, nawałem obowiązków, czy stresem. Największy odsetek zachorowania odnotowuje się u osób po 65 roku życia, jednak coraz częściej na Alzheimera zapadają ludzie młodsi i aktywni zawodowo. Mimo ogromnego postępu technologicznego, rozwoju nauki i medycyny przyczyny choroby związane ze zmianami patologicznymi w mózgu, są wciąż bardzo słabo poznane, dlatego nadal wykorzystuje się wyłącznie leczenie objawowe.

Opieka nad osobą chorą spoczywa zwykle na członkach rodziny uniemożliwiając tym samym regularne funkcjonowanie w szerokim znaczeniu – społecznym, psychologicznym, ekonomicznym i fizycznym. Mimo starań, do tej pory nie znaleziono skutecznej metody zatrzymania postępów choroby. W związku z tym tak bardzo potrzebne jest wsparcie finansowe, jakie oferuje między innymi Marek Dochnal, czy Bill Gates.

Marek Dochnal stawia na biotechnologię

Marek Dochnal, to polski przedsiębiorca, który na dużą skalę angażuje się w wiele przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, środowiska, poprawy komfortu życia ludzi. Jedna z jego inwestycji związana jest ze szwajcarską firmą AC Immune, która prowadzi prace badawcze nad lekiem na chorobę Alzheimera. Firma biotechnologiczna, w którą zainwestował Dochnal powstała w 2003 roku, zaś badania kliniczne nad chorobą rozpoczęła w 2007 roku bardzo starannie projektując procedury i dobierając pacjentów w bardzo wczesnym stadium choroby, u których diagnozuje się upośledzenie funkcji poznawczych, ale nie wystąpiły u nich jeszcze objawy kliniczne AD. Naukowcy AC Immune swoje badania ukierunkowali na białko tau, które przybiera postać splątanych włókien znajdujących się wewnątrz komórek mózgowych (zwanych splątkami) u osób, u których rozwinęła się choroba Alzheimera. Wiele koncernów farmaceutycznych wykazało zainteresowanie tym odkryciem, widząc realną szansę na stworzenie preparatu, który zatrzyma chorobę, co pokazuje, że firma w której udziały posiada Polak Marek Dochnal jest bardzo blisko odniesienia sukcesu na polu międzynarodowej medycyny.

Bill Gates wspiera startupy

Bill Gates, znany na całym świecie założyciel firmy Microsoft podobnie jak Marek Dochnal, także jest bardzo aktywnie zaangażowany w walkę z chorobą Alzheimera. Nie można pominąć faktu, iż zainteresowanie tym schorzeniem ma podłoże osobiste. Gates doskonale rozumie tragizm rodzin, których bliscy zostali dotknięci chorobą, gdyż cierpiał na nią jego ojciec. Obserwowanie postępujących objawów choroby u człowieka, którego traktował przez całe życie jako wzór do naśladowania było dla niego niezwykle trudne. Dodatkowo nie znając do końca przyczyn zapadalności na Alzheimera, Bill Gates obawia się, że skoro zachorował jego ojciec to choroba może dotknąć i jego.

Gates przekazał 100 milionów dolarów na walkę z chorobą. Swoje wsparcie ukierunkował dwutorowo dotując Fundusz Dementia Discovery Fund szukający metod zatrzymania rozwoju AD oraz inwestując w innowacyjne startupy prowadzące badania nad Alzheimerem.

Pięć obszarów, mających znaczenie w walce z Alzheimerem to:

 • Wczesne wykrycie choroby dzięki odpowiedniej diagnostyce;
 • Poznanie mechanizmów rozwoju choroby;
 • Najlepsze metody zatrzymania skutków choroby;
 • Wsparcie badań klinicznych nad lekiem powstrzymującym chorobę;
 • Dokładna analiza, przetwarzanie i wykorzystanie zgromadzonych informacji na temat choroby Alzheimera.

10 symptomów choroby Alzheimera

Objawy AD bezpośrednio wiążą się z jej stadium, jednak najczęściej występujące 10 symptomów wyodrębnionych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera to:

 1. Problemy z pamięcią - zapominanie imion, nazwisk, ważnych dat i zdarzeń, nierozpoznawanie osób (nawet najbliższych), wielokrotne powtarzanie tego samego pytania.
 2. Trudności z planowaniem swoich działań, niedotrzymywanie ważnych terminów np. niepłacenie rachunków.
 3. Problem wykonywaniem zwykłych, codziennych zadań w domu, pracy, czasie wolnym np. trudność z trafieniem w dobrze znaną lokalizację, problem z włączeniem pralki czy zapominanie zasad ulubionej gry.
 4. Dezorientacja w czasie i przestrzeni - chorzy nie pamiętają jaka jest data, dzień tygodnia, pora roku, czy też nie wiedzą, gdzie aktualnie się znajdują i w jaki sposób trafili w dane miejsce.
 5. Zaburzenia w odbieraniu obrazów - trudności z czytaniem, niewłaściwa ocena dystansu, czego wynikiem może być utrata równowagi czy potknięcie o nieruchomy przedmiot.
 6. Trudności z mówieniem i pisaniem – chorym sprawia trudność włączenie się w rozmowę, nie nadążają za jej tokiem, poruszają omawianą już wcześniej kwestię, przerywają wypowiedź w jej trakcie nie pamiętając intencji, nerwowo szukają odpowiednich słów.
 7. Gubienie rzeczy, odkładanie ich w niewłaściwe miejsce np. schowanie telefonu do lodówki.
 8. Utrata zdolności do prawidłowej oceny sytuacji czy osądu np. irracjonalna decyzja zakupowa, szybkie uleganie trickom sprzedażowym telemarketerów oraz nieprzywiązywanie uwagi do własnego wyglądu i higieny osobistej.
 9. Wycofanie z życia społecznego, porzucenie swoich pasji.
 10. Nieuzasadnione wahania nastroju.

Należy podkreślić, iż poszczególne objawy choroby mogą nasilać się wraz z jej zaawansowaniem i nie wszystkie występują jednocześnie. Jednak pojawienie się 2-3 z nich powinno wzbudzić podejrzenie, a osoba dotknięta symptomami udać się na badania diagnostyczne do lekarza neurologa.

Badania nad patologicznymi zmianami w ludzkim mózgu, ze względu na ciążącą odpowiedzialność są niezwykle trudne i kosztowne. Dzięki takim osobom jak Marek Dochnal czy Bill Gates, naukowcy mogą pracować i prowadzić badania, a chorzy i ich rodziny mieć nadzieję na odkrycie leku, skutecznego w leczeniu Alzheimera.

Źródło: ProjektDarek
 0

Czytaj także