Przełom w leczeniu cukrzycy w Polsce. Nowe leki w refundacji – dla kogo?

Przełom w leczeniu cukrzycy w Polsce. Nowe leki w refundacji – dla kogo?

Dodano: 
Badanie poziomu cukru
Badanie poziomu cukru Źródło:Shutterstock / Proxima Studio
Od listopada 2019 na listę leków refundowanych trafiają flozyny. Część chorych na cukrzycę typu 2 będzie mogła te leki kupować ze zniżką.

Flozyny to doustne leki, które powodują usuwanie nadmiaru glukozy wraz z moczem. Dzięki temu poziom cukru we krwi spada, ale nie to jest główną zaletą tych leków. Badania udowodniły, że flozyny chronią również przed najgroźniejszymi powikłaniami cukrzycy: sercowo-naczyniowymi i nerkowymi. Badania wykazały również, że stosowanie tych leków przez chorych na cukrzycę typu 2 wydłuża życie.

Od listopada 2019 te leki będą w Polsce refundowane - dla części chorych z cukrzycą typu 2. - Leki będą refundowane dla pacjentów w trzeciej linii leczenia cukrzycy typu 2, czyli po nieskuteczności leczenia metforminą oraz pochodnymi sulfonylomocznika. Do tej pory pacjenci w takiej sytuacji przechodzili na insulinę; obecnie będą mogli otrzymać flozyny. Dzięki temu wydłużyliśmy okres leczenia przed zastosowaniem insuliny - mówi wiceminister Maciej Miłkowski, odpowiedzialny za refundację leków.

- Bardzo cieszymy się z tej decyzji, pacjenci czekali na nią od wielu lat. Mamy też nadzieję, że w przyszłości refundacją flozyn będą obejmowane coraz szersze grupy pacjentów. Deklarujemy współpracę z Ministerstwem Zdrowia, jeśli chodzi o rozszerzanie grupy pacjentów, którzy mogliby być poddani tej terapii - dodaje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Od listopada chorzy na cukrzycę typu 2, którzy byli leczeni dwoma lekami doustnymi, przy pomocy których nie udało się opanować wysokich poziomów glikemii, będą mogli kupić jeden z trzech preparatów refundowanych flozyn z 30 proc. odpłatnością.

Eksperci cieszą się z przełomu refundacyjnego, mają jednak nadzieję na rozszerzenie grupy chorych leczonych w nowoczesnymi lekami. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA), Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą (EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego lekiem podawanym w cukrzycy typu 2 jako pierwszy powinna być metformina, gdy jednak stosowanie tego leku w optymalnej dawce nie wystarcza, a pacjent jest obarczony ryzykiem sercowo-naczyniowym, to według zaleceń powinien przyjmować jeden z dwóch grup leków: pierwszy to flozyny, drugi - agoniści receptora GLP-1.

Flozyny mogą być stosowane na każdym etapie leczenia cukrzycy: zarówno przed rozpoczęciem podawania insuliny, jak i w trakcie jej stosowania (powodują wówczas że dawka przyjmowanej insuliny może być mniejsza). Mogą być również stosowane w cukrzycy typu 1. Ich dodatkową zaletą jest to, że chorzy je stosujący tracą na wadze - w odróżnieniu od chorych przyjmujących insulinę, którzy często przybywają na wadze.


  • Partner serwisu
  • Boehringer Ingelheim