Bakterie jelitowe zdradzą ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2

Bakterie jelitowe zdradzą ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2

Dodano: 
Badanie poziomu cukru
Badanie poziomu cukru Źródło: Shutterstock / Syda Productions
Mikrobiologiczny skład jelit jest złożony i różni się znacznie w zależności od osoby. Wiele czynników, takich jak czynniki środowiskowe, styl życia, genetyka lub choroby, wpływa na ekosystem jelitowy pożytecznych bakterii jelitowych.

Dirk Haller, profesor żywienia i immunologii na TUM, i jego zespół zbadali znaczenie wahań mikrobiomu jelitowego zależnych od dnia w odniesieniu do ; przedstawiają swoje badanie obejmujące ponad 4000 osób i jest to pierwsze badanie w tej dziedzinie oparte na dużej, prospektywnej kohorcie ludzi.

Związek między bakteriami jelitowymi a schorzeniami

„Aby sprawdzić, czy zmiany w mikrobiomie jelitowym pozwalają na wyciąganie wniosków o schorzeniach, potrzebne są tak zwane prospektywne badania kohortowe” – wyjaśnia prof. Haller.

W tych prospektywnych badaniach kohortowych obserwuje się przekrój populacji; jednak żaden z uczestników nie wykazywał żadnych objawów choroby. Z czasem populacja ta jest ponownie badana. W ten sposób badacze mogą dowiedzieć się, czy dana obserwacja może być typowa dla .

Diagnoza i perspektywy cukrzycy typu 2 mogą ulec poprawie

„Kiedy niektóre bakterie jelitowe nie podlegają rytmowi dnia i nocy, więc jeśli ich liczba i funkcja nie zmienia się w ciągu dnia, może to wskazywać na potencjalną cukrzycę typu 2. Wiedza o tym może poprawić diagnozę i rokowanie ”- powiedziała chronobiolog dr Silke Kiessling, inny współautor badania.

Te bakterie arytmiczne – te, które nie zmieniają się między dniem a nocą – są markerem potencjalnej choroby. Naukowcy nazywają to sygnaturą ryzyka. „Modele matematyczne pokazują również, że ta sygnatura ryzyka drobnoustrojów składająca się z bakterii arytmicznych pomaga w diagnozowaniu cukrzycy” – wyjaśniła Sandra Reitmeier, pierwsza autorka badania.

Przede wszystkim naukowcy przeanalizowali dane z istniejącej niezależnej kohorty autorstwa Helmholtza Zentrum München. Wyniki dotyczące cukrzycy zostały zweryfikowane przy użyciu dodatkowych kohort z Niemiec. „Porównując nasze dane z kohortami w Anglii, mogliśmy potwierdzić, że istnieje – między innymi – silny regionalny czynnik wpływający na ekosystem drobnoustrojów. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na znalezienie lokalnie określonych sygnatur ryzyka arytmii” – wyjaśnia Haller.

Dietetyk Haller podkreśla, że ​​„oprócz bakterii i ich zmian w ciągu dnia, inne parametry, takie jak wskaźnik masy ciała, odgrywają rolę w lepszym przewidywaniu przyszłych schorzeń danej osoby”.

Rytm dnia i nocy bakterii jelitowych jako punkt wyjścia do dalszych badań

Rejestracja pory dnia, w której pobierane są próbki kału ludzkiego do celów badawczych, może mieć duży wpływ na diagnostykę chorób. „Dokumentowanie tych sygnatur czasowych jest niezbędne do poprawy wskaźników ryzyka” – podkreśla prof. Haller.

Badania te potwierdzają hipotezę, że zmiany w mikrobiomie mają wpływ na choroby związane z odżywianiem. To, jak zmieniające się (lub niezmienione) bakterie jelitowe w ciągu dnia wpływają na inne choroby związane z mikrobiomem, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub rak jelit, może być przedmiotem dalszych badań naukowych.

Czytaj też:
Cukrzyca typu 2 – nowe wytyczne dla dzieci i młodzieży

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert!

  • Partner serwisu
  • Boehringer Ingelheim