Badania diagnostyczne pozwalają na wykrycie choroby już na wczesnym etapie oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Umożliwiają także sprawdzenie, czy zastosowane leczenie przynosi oczekiwane rezultaty. Badania, które warto wykonać profilaktycznie, to m.in. morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, próby wątrobowe, badanie tarczycy, OB, badanie kreatyniny czy lipidogram. Warto wykonywać badania, nawet gdy czujemy się dobrze – aby wykluczyć ryzyko chorób i potwierdzić dobry ogólny stan zdrowia.

Najprostszą metodą, by wykonać badania, jest odbycie wizyty lekarskiej w celu otrzymania skierowania na konkretne badanie. Wiele badań możemy wykonać także prywatnie, na własny koszt, bez skierowania lekarskiego. Warto jednak udać się do lekarza, by właściwie zinterpretował ich wynik.

Innym typem badań medycznych są badania kliniczne. To badania prowadzone w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych czy farmakologicznych skutków działania danego leku albo terapii. Przeprowadza się je również, aby zidentyfikować działania niepożądane, ocenić wchłanianie, metabolizm i wydalanie substancji leczniczych. Poprzedzają je badania przedkliniczne, np. w laboratorium na organizmach żywych.