Kuracja botoksem będzie refundowana. Nie chodzi jednak o pozbycie się zmarszczek

Kuracja botoksem będzie refundowana. Nie chodzi jednak o pozbycie się zmarszczek

Dodano: 
Migrena
Migrena Źródło:Fotolia / goodluz
To przełomowa decyzja dla pacjentów z przewlekłą migreną – uważają specjaliści. Od 1 lipca chorzy uzyskają możliwość bezpłatnego leczenia toksyną botulinową w ramach programu lekowego.

Jak tłumaczą lekarze, chorzy na przewlekłą migrenę będą leczeni toksyną botulinową w I linii leczenia i lekami biologicznymi: fremanezumab i erenumab w II linii leczenia. Pacjenci z potwierdzoną migreną przewlekłą mogą być kwalifikowani do leczenia wówczas, gdy mają udokumentowane w historii choroby dwie bezskuteczne próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o złożonym, różnym mechanizmie działania. Mowa tu o lekach powszechnie używanych w praktyce klinicznej: topiramat, kwas walproinowyamitryptylina.

Do nowego programu lekowego B.133 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą” będą mogli zostać zakwalifikowani chorzy na migrenę przewlekłą, mający co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące, z których co najmniej 8 spełnia kryteria rozpoznania migreny określone w aktualnym wydaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.

Przebieg leczenia

Toksyna botulinowa typu A może zostać podana pacjentom w leczeniu I linii, po przejściu odpowiedniej kwalifikacji i wykluczeniu przeciwwskazań lub nietolerancji tego leku. Schemat wskazuje ostrzykiwanie toksyną okolicy czołowej, skroniowej, potylicznej. Podanie kolejnej dawki leku może nastąpić po upływie 12 tygodni, ale nie później niż 16 tygodni.

Skuteczność działania

Czas trwania leczenia toksyną botulinową, obejmuje 5 podań lub mniej. Skuteczność leczenia ma być oceniana już po trzech cyklach ostrzyknięcia. Brak skuteczności w postaci zmniejszenia o ponad 50 proc. częstości bólów głowy jest wskazaniem do rozważenia zastosowania leczenia II linii, z użyciem leków biologicznych. W zapisach programu znalazły się dwa takie specjalistyczne leki: fremanezumaberenumab – informują specjaliści.

Opieka nad chorym

Poddany leczeniu toksyną botulinową pacjent ma być obserwowany przez okres 12 miesięcy. Na podstawie stanu jego zdrowia będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące leczenia. W razie nawrotu migreny przewlekłej do 12 miesięcy lekarz prowadzący może zdecydować o ponownej kwalifikacji pacjenta do leczenia botoksem.

Czytaj też:
Na ten ból cierpi połowa ludzi na świecie. Powody? Stres i nadużywanie leków

Źródło: Rynek Zdrowia