Izolacja społeczna osób starszych może zmniejszać objętość ich mózgów. Doniesienia naukowe

Izolacja społeczna osób starszych może zmniejszać objętość ich mózgów. Doniesienia naukowe

Dodano: 
Para starszych ludzi
Para starszych ludzi Źródło:Unsplash
Kontakty społeczne i bliskość, którą za sobą niosą, potrafi zdziałać bardzo wiele w kwestii naszego zdrowia. Nie chodzi tylko o sferę psychiczną, mają wpływ również na nasz mózg. 

Od dawna wiadomo, że kontakty społeczne sprzyjają zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i fizycznemu. Chronią nas przed negatywnymi skutkami nadmiernego stresu, dają poczucie przynależności oraz po prostu radość. Warto więc dbać o nie na każdym etapie życia. Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone ostatnio w Japonii. Już z wcześniejszych analiz wynikało, że kontakty społeczne mogą hamować lub wręcz odwracać procesy zmniejszania się objętości mózgu u seniorów. Sieć kontaktów może także poprawiać procesy myślowe oraz zdolności pamięciowe.

Izolacja społeczna a objętość mózgu u seniorów

Okazuje się, że izolacja społeczna jest związana z mniejszą objętością mózgu u seniorów. Z badań opublikowanych w czasopiśmie „Neurology” wynika, że u osób starszych, które mają mniej kontaktu z innymi ludźmi, obserwuje się większą utratę objętości mózgu w porównaniu z seniorami, którzy mają więcej relacji i kontaktu z innymi ludźmi. Autorzy badania podkreślają jednak, że izolacja społeczna nie jest przyczyną kurczenia się mózgu u osób starszych, ale jest powiązana z tym zjawiskiem. Choć badanie nie wykazało relacji przyczynowo-skutkowej, to wskazuje na potencjalne korzyści płynące z zaangażowania społecznego w zapobieganiu atrofii mózgu i rozwoju demencji.

Jak zostało przeprowadzone badanie?

W trakcie badania naukowcy z Uniwersytetu Kiusiu w Fukuoka w Japonii poddali analizie 8896 seniorów, których średnia wieku wynosiła 73 lata. W momencie, gdy osoby te zostały włączone do badania – żadna z nich nie cierpiała na demencję. Każda przeszła odpowiednie badania medyczne, a także zostali poddani obrazowaniu mózgu metodą rezonansu magnetycznego.
Kontakty społeczne seniorów zostały z kolei ocenione przez badaczy na podstawie częstości ich rozmów telefonicznych, a także spotkań z osobami, z którymi nie zamieszkiwali. Osoby starsze poddane badaniu zostały podzielone na cztery grupy, bazując na tym, czy miały one kontakty z innymi:

  • codziennie,
  • kilka razy w tygodniu,
  • kilka razy w miesiącu,
  • rzadko.

W analizie osób badanych naukowcy uwzględnili również czynniki, które mogłyby wpływać na objętość mózgu:

  • wiek,
  • występowanie cukrzycy,
  • palenie papierosów,
  • wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

Wyniki badań nad wpływem kontaktów społecznych na objętość mózgu

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że seniorzy, którzy najrzadziej utrzymywali kontakty z innymi ludźmi, mieli wyraźnie mniejszą ogólną objętość mózgu w porównaniu z tymi, którzy mieli częstsze kontakty z innymi. Chodzi o objętość mózgu, którą badacze podali jako procent objętości wewnątrzczaszkowej, włącznie z mózgiem, oponami mózgowymi i płynem mózgowo-rdzeniowym. Naukowcy zauważyli, że te struktury mózgu zwykle są zmienione u osób z demencją, a także odgrywają istotną rolę w procesach pamięciowych.

„Izolacja społeczna to rosnący problem w przypadku seniorów. Nasze wyniki sugerują, że zapewnianie wsparcia takim osobom w podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi może być korzystne, jeśli chodzi o prewencję atrofii mózgu i rozwoju demencji” – wyjaśnił współautor pracy dr Toshiharu Ninomiya. Istotny jest jednak fakt, że badania zostały przeprowadzone wśród Japończyków – z tego względu naukowcy zastrzegają, że wyniki nie muszą się odnosić do osób o innej przynależności etnicznej.

Czytaj też:
Nowa skala do oceny choroby Alzheimera. Przypomina tę do diagnozowania nowotworu
Czytaj też:
Duże wahania poziomu cholesterolu i trójglicerydów to większe ryzyko alzheimera

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / neurosciencenews.com