17 chorób przewlekłych, które kwalifikują do wcześniejszego szczepienia – lista

17 chorób przewlekłych, które kwalifikują do wcześniejszego szczepienia – lista

Dodano: 
Szczepienie
Szczepienie Źródło:Pexels / Nataliya Vaitkevich
Szczepienia przeciw COVID-19 zostały podzielone na kilka etapów. Osoby z niektórymi chorobami przewlekłymi mogą „przeskoczyć” jeden z etapów i zaszczepić się szybciej.

Narodowy Program Szczepień wyraźnie określa kolejność, w jakiej można się poddawać szczepieniom. W Polsce ruszyły już szczepienia grupy 0, czyli pracowników ochrony zdrowia. Po nich przyjdzie kolej na osoby z grupy 1, w której znajdują się seniorzy powyżej 60. roku życia, pensjonariusze DPS-ów i ZOL-i, a także przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele. Etap 3 będzie się wiązał ze szczepieniem całej pozostałej części dorosłej populacji. W etapie 2 natomiast zaszczepione mogą być osoby, cierpiące na konkretne choroby przewlekłe. Na to wcześniejsze szczepienie skierowanie może wystawić danej osobie lekarz rodzinny, sprawdziwszy wcześniej, czy jednostka chorobowa, na którą cierpi pacjent, znajduje się w wykazie opracowanym przez Radę Medyczną we współpracy z rządem. Skierowanie to może otrzymać każda dorosła osoba z daną chorobą przewlekłą, bez względu na swój wiek.

Choroby przewlekłe kwalifikujące do wcześniejszego szczepienia

Lista chorób przewlekłych, umożliwiających zaszczepienie danej osoby już na etapie 2 obejmuje 17 jednostek. Wśród nich znajdują się:

 1. POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 2. PChN (przewlekłe choroby nerek)
 3. choroby nowotworowe (UWAGA! choroby nowotworowe aktywnie leczone zostały przeniesione do etapu 1, o czym mowa w podpunkcie poniżej)
 4. choroby naczyń mózgowych
 5. choroby układu sercowo-naczyniowego
 6. deficyty neurologiczne (np. demencja)
 7. choroby płuc
 8. astma oskrzelowa
 9. cukrzyca
 10. przewlekłe choroby wątroby
 11. talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
 12. nadciśnienie tętnicze
 13. niedobory odporności w chorobach autoimmunologicznych
 14. anemia sierpowata
 15. mukowiscydoza
 16. choroby związane z uzależnieniem od nikotyny
 17. otyłość

Choroby przewlekłe, które uprawniają do szczepienia w etapie 1

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia zastrzegło, że lista ta może ulec aktualizacji, na skutek informacji pojawiających się w nowych badaniach naukowych, związanych z COVID-19. I tak się stało 20 stycznia 2021 roku, gdy ogłoszono, że niektóre z chorób przewlekłych uprawniają do szczepienia w etapie 1, w podetapie 1b, od razu po seniorach. Do tej grupy należą osoby wentylowane mechanicznie w domach, te, które są dializowane, po przeszczepach, a także aktywnie leczą się z choroby nowotworowej.

Czytaj też:
6 powodów, dla których warto zaszczepić się przeciw COVID-19