Od lipca bardziej skuteczne leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami stawów. Refundacją objęto trzy nowe leki

Od lipca bardziej skuteczne leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami stawów. Refundacją objęto trzy nowe leki

Dodano: 
Choroby zapalne stawów
Choroby zapalne stawów Źródło: Shutterstock / one photo
Pacjenci z zapalnymi chorobami stawów zyskali dostęp do innowacyjnych terapii. Refundacją objęto trzy nowe leki, a dla dwóch kolejnych rozszerzono finansowanie o nowe wskazania. To krok w kierunku nowoczesnego leczenia – wskazują specjaliści.

Na dostęp do leków pacjenci z zapalnymi chorobami stawów czekali od dawna. Konsultantka krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska, za przełomową uznaje decyzję o refundacji upadacytynibu w trzech wskazaniach – leczeniu aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowego zapalenia stawów. Lek podawany jest w tabletkach, raz dziennie, podczas gdy inne leki stosowane w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa mają formę podskórnych zastrzyków lub dożylnych wlewów – podkreśla specjalistka.

„W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa dysponowaliśmy do tej pory tylko lekami biologicznymi, w tym inhibitorami TNF-alfa i interleukiny-17. Nie mieliśmy dostępu do syntetycznego, celowanego JAK inhibitora, jakim jest upadacytynib. Dlatego refundacja tego leku jest niezwykle ważna. Wiemy już bowiem, że jeżeli u pacjenta nie działa jeden z leków tej samej grupy – tak jak w przypadku inhibitorów TNF-alfa, to zastosowanie drugiego może okazać się mniej skuteczne. Im więcej leków o różnych mechanizmach działania mamy do dyspozycji, tym leczenie może być efektywniejsze i bardziej dla pacjenta bezpieczne” – powiedziała prof. Brygida Kwiatkowska, konsultantka krajowa w dziedzinie reumatologii.

Lista refundowanych terapii od 1 lipca 2022 r.:

  • upadacytynib (inhibitor JAK1) stosowany w leczeniu aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS);
  • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – w nowym wskazaniu stosowany, chorobie śródmiąższowej płuc, związanej z twardziną układową (SSc-ILD);
  • anakinra (inhibitor receptora IL-1) – w postaci układowej MIZS i chorobie Stilla u dorosłych;
  • iksekizumab (inhibitor IL-17) – w nowych wskazaniach – ZZSK oraz osiowej i obwodowej postaci Spondyloartropatii (SpA);
  • sekukinumab (inhibitor IL-17) – w nowym wskazaniu – osiowej i obwodowej postaci SpA.

Refundowane jest również leczenie twardziny układowej

Powstał też nowy program leczenia nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową. Lek ten jest już refundowany w programie lekowym leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.

Czytaj też:
Reumatyzm – pod tym pojęciem kryje się 200 chorób. Jakich?

Źródło: Rynek Zdrowia
 0

Czytaj także