GIS przypomina: 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

GIS przypomina: 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Dodano: 
Tabletki, narkotyki, zdjęcie ilustracyjne
Tabletki, narkotyki, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. mikinidi
W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się.

Jak podaje w najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny, problematyka zażywania narkotyków stanowi duże zagrożenie z punktu widzenia zdrowia publicznego, gdyż nowe środki psychoaktywne pojawiają się dosyć często i powodują ostre zatrucia wśród dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony. Dzisiaj warto pokazać też osobom uzależnionym, że przy wsparciu bliskich i specjalistów mogą powrócić do życia bez narkotyków.

Problem jest poważny: statystyki podają, że w efekcie zażycia substancji psychoaktywnych każdego roku w Polsce umiera blisko 200 osób, najliczniejszą grupą są mężczyźni w grupie wiekowej pomiędzy 20 a 39 rokiem życia. W ubiegłym roku zatruciu uległo ponad dwa tysiące osób. W statystykach nie uwzględnia się jednak danych pacjentów, których kontakty z narkotykami kończą się chorobami psychicznymi i somatycznymi oraz próbami samobójczymi. GIS podkreśla, że „działanie tych substancji ma wpływ na funkcjonowanie życia rodzinnego, środowiskowego oraz społecznego, niejednokrotnie prowadząc do społecznego wykluczenia”.

Urząd podaje przy tym, że:

W Polsce większość akcji i programów na rzecz przeciwdziałania narkomanii jest nadzorowanych i finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Pośrednio profilaktyką uniwersalną oraz działaniami na rzecz ograniczania popytu zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna, która corocznie obejmuje różnorodnymi formami edukacji prozdrowotnej ok. dwóch milionów Polaków.

Data Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii nieprzypadkowo zbiega się z początkiem okresu wakacyjnego – zwykle to właśnie wakacje są okresem, który najbardziej „sprzyja” zaczęciu przygody z narkotykami. Początkowo eksperymenty traktowane są jako dobra zabawa, jednak GIS napomina, że mogą one mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia.

Cały komunikat dostępny jest na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czytaj też:
W jaki sposób mózg uzależnia się od hazardu?
Czytaj też:
Marihuana wpływa na rozrodczość?

Źródło: GIS.gov.pl
 0

Czytaj także