Zaburzenia psychiczne to zespoły zachowań i sposobów myślenia, których źródłem może być choroba lub dysfunkcja psychiczna. Powodują one cierpienie dla dotkniętej nimi osoby, utrudniają codzienne funkcjonowanie, wykonywanie swoich obowiązków czy nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Do zaburzeń psychicznych zaliczają się zarówno nerwice lękowe, jak i zaburzenia psychotyczne, obsesyjno-kompulsywne, neurorozwojowe, zaburzenia osobowości czy zaburzenia związane z uzależnieniami. Do zaburzeń psychicznych zaliczają się również zaburzenia nastroju czy zaburzenia behawioralne. Wymagają one podjęcia terapii u specjalisty, a nierzadko również przyjmowania leków, które pomagają odzyskać utraconą równowagę psychiczną.

Terapie i sposób leczenia zaburzeń psychicznych mogą być różne w zależności od tego, z jakim rodzajem zaburzenia mamy do czynienia. Decyzję o tym, jaki rodzaj terapii jest potrzebny pacjentowi, podejmuje specjalista.

Zaburzenia psychiczne mogą działać na nas bardzo destrukcyjnie. Nierzadko stają się przyczyną wycofania z życia społecznego, izolacji, rezygnacji z pracy czy z nauki. Nieleczone zaburzenia psychiczne mogą stać się przyczyną poważnych chorób psychicznych takich jak schizofrenia czy psychoza.