Hospicjum stacjonarne – jak wygląda opieka i jak uzyskać skierowanie

Hospicjum stacjonarne – jak wygląda opieka i jak uzyskać skierowanie

Dodano: 
Pacjentka
Pacjentka Źródło:Unsplash / Alexander Grey
Hospicjum stacjonarne zapewnia specjalistyczne leczenie objawowe, które stosowane jest w celu zmniejszenia cierpienia pacjentów m.in. w terminalnej fazie nowotworów. Co oferuje hospicjum stacjonarne? Jak skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej? Wyjaśniamy.

Nie zawsze możemy opiekować się bliskimi do końca ich życia. W przypadku niektórych schorzeń decyzja o skorzystaniu z dostępnych form profesjonalnej opieki paliatywnej lub hospicyjnej jest nieunikniona. Zakres opieki paliatywnej i hospicyjnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2013 poz. 1347 z późn. zm.).

Zadaniem opieki paliatywnej i hospicyjnej jest leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także leczenie innych objawów, które występują u pacjentów, zapobieganie powikłaniom związanym z zaawansowanym procesem chorobowym i poprawa jakości życia chorych.

Kiedy niezbędna jest opieka hospicyjna lub opieka paliatywna?

Hospicjum stacjonarne lub leczenie na oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu może być konieczne w przypadku pacjentów, u których w czasie trwania choroby zostały wyczerpane możliwości leczenia przyczynowego, co sprawia, że możliwe jest jedynie leczenie objawowe.

Leczenie objawowe w hospicjum lub na oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu ma na celu m.in. leczenie bólu związanego z chorobą, zapobieganie powikłaniom oraz otoczenie pacjenta odpowiednią opieką i wsparciem, które pozwoli w godny sposób przejść przez ostatni etap choroby. W hospicjum stacjonarnym leczone są nie tylko osoby dorosłe, ale również nieuleczalnie chore dzieci i dzieci przychodzące na świat z wadami, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Jaką opiekę hospicyjną i opiekę paliatywną finansuje NFZ?

Osoby korzystające ze świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ mogą skorzystać z kilku form opieki paliatywnej i opieki hospicyjnej, które uwzględniają:

 • opiekę hospicjum stacjonarnego lub leczenie na oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu – opieką stacjonarną stałą, czasową lub wyręczającą (do 10 dni) objęci są pacjenci, których stan zdrowia wymusza korzystanie z ciągłej pomocy lekarzy i pielęgniarek;
 • opiekę ambulatoryjną – tzw. poradnia medycyny paliatywnej – objęci są nią pacjenci, których stan zdrowia pozwala samodzielnie lub z pomocą bliskich przybyć na umówioną wizytę;
 • opiekę domową – tzw. hospicjum domowe – opieka nad pacjentem w warunkach domowych uwzględnia wsparcie lekarza zatrudnionego w hospicjum i wizyty pielęgniarskie u pacjentów, którzy chcą odejść w domu, w otoczeniu najbliższych.

Ważne! Z opieki w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej mogą skorzystać nie tylko osoby chore, ale także ich bliscy, dla których choroba członka rodziny stanowi obciążenie m.in. dla psychiki. Wsparcie dla bliskich pacjentów uwzględnia profesjonalną opiekę psychologiczną. Szczególnym rodzajem opieki hospicyjnej i paliatywnej, którą zapewniają hospicja stacjonarne, jest opieka wyręczająca, z której mogą skorzystać bliscy pacjenta w kryzysowych sytuacjach np. wyczerpania fizycznego i psychicznego, nagłego wyjazdu, zdarzeń losowych itp. Wspomaganie rodziny chorych w opiece nad ich bliskimi znacząco ułatwia radzenie sobie w trudnej sytuacji, zapewniając profesjonalną pomoc, która uwzględnia m.in. dostęp do wyrobów medycznych, jeżeli są one niezbędne w celu wykonania świadczenia.

Czytaj też:
Hospicjum domowe – co je różni od hospicjum w szpitalu, warunki i jak uzyskać skierowanie

W jakich schorzeniach niezbędna jest opieka hospicyjna i opieka paliatywna?

Opieką, którą zapewnia hospicjum stacjonarne oraz opieką paliatywną, objęci są m.in. pacjenci w terminalnej fazie nowotworów, pacjenci z niewydolnością oddechową, uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, a także ranami i odleżynami. Mogą wystąpić także inne wskazania do objęcia opieką hospicyjną i opieką paliatywną.

Co uwzględnia opieka w hospicjum stacjonarnym?

Pobyt w hospicjum stacjonarnym uwzględnia:

 • opiekę lekarzy i pielęgniarek, psychologa i rehabilitanta,
 • leczenie farmakologiczne bólu,
 • leczenie farmakologiczne innych objawów somatycznych,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • dostęp do wyrobów medycznych, które są konieczne do wykonania świadczenia,
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub na oddziale medycyny paliatywnej.

Hospicjum stacjonarne – skierowanie

Możliwość skorzystania ze świadczenia gwarantowanego w ramach NFZ warunkuje otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O wystawieniu skierowania decydują wskazania medyczne. Skierowanie na leczenie w hospicjum stacjonarnym może zostać wystawione nie tylko przez lekarza specjalistę np. onkologa, ale także przez lekarza zatrudnionego m.in. w przychodni POZ i lekarza zatrudnionego w szpitalu, który wypisuje pacjenta z oddziału, na którym przebywał w związku z leczeniem przyczynowym.

Czytaj też:
Dramatyczny brak lekarzy geriatrów. A seniorów przybywa. Kto będzie ich leczył?
Czytaj też:
Powstała wyszukiwarka hospicjów i lekarzy medycyny paliatywnej

Źródła:

 • pacjent.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2013 poz. 1347 z późn. zm)