Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka? Wyjaśniamy krok po kroku

Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka? Wyjaśniamy krok po kroku

Dodano: 
Dostęp do IKP
Dostęp do IKP Źródło:Pexels
Choć mogłoby się wydawać, że rodzic automatycznie będzie posiadał dostęp do Internetowego Konta Pacjenta swojego dziecka, nie zawsze musi tak być. Tłumaczymy, co należy zrobić, żeby go uzyskać.

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu, ale też swoich dzieci. Dostęp rodzica do Internetowego Konta Pacjenta jest niezwykle istotny. W ten sposób opiekun ma wgląd do wszystkich danych swojego dziecka. Są tam dostępne recepty, skierowania, a także historia leczenia. Uzyskanie takiego dostępu (jeśli jakiś rodzic go nie posiada) jest też ważne ze względu na rozpoczęcie darmowych szczepień przeciwko HPV, a co za tym idzie – możliwości zapisywania na nie dziecka między innymi poprzez IKP.

Kto nie ma dostępu do Internetowego Konta Pacjenta dziecka?

Zdarzają się sytuacje, że rodzice nie widzą informacji na temat zdrowia swojego dziecka w tym portalu, ponieważ nie mają dostępu do jego IKP. Z czego to może wynikać? Jest kilka powodów:

 • dziecko nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dziecko ubezpiecza drugi rodzic i nie upoważnił danej osoby do wglądu,
 • dane nie zostały jeszcze opublikowane, bo dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia (może to trwać nawet do 21 dni),
 • taka osoba nie jest prawnym opiekunem dziecka,
 • dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia (dzieje się tak na przykład w przypadku podjęcia pracy sezonowej, stypendium sportowego, renty),
 • dziecko ukończyło już 18 lat, a w konsekwencji tego jego IKP staje się kontem osoby dorosłej.

Jeśli jednak rodzic nie jest pewien, czy jego dziecko zostało poprawnie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i przypuszcza, że właśnie z tego powodu może wynikać brak dostępu do Internetowego Konta Pacjenta dziecka – może wysłać prośbę o weryfikację do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Co zrobić, żeby uzyskać dostęp do IKP dziecka?

Rodzic powinien mieć dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta. Gdy go nie ma, należy sprawdzić, czy:

 • dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego (należy to potwierdzić u płatnika składek),
 • dziecko nie jest ubezpieczone przez drugiego rodzica, na przykład współmałżonka lub opiekuna (może on wtedy upoważnić do wglądu IKP dziecka),
 • dziecko jest prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia (należy skontaktować się ze swoim oddziałem NFZ i sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego).

Należy też pamiętać o tym, że każdorazowa zmiana pracy sprawia, że dziecko zostaje wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego, a przez to rodzic traci dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. W takiej sytuacji należy ponownie zgłosić dziecko do ubezpieczenia u nowego pracodawcy.

Jak dostać się do IKP swojego dziecka?

Żeby z poziomu Internetowego Konta Pacjenta rodzica dostać się do konta dziecka, trzeba wejść w najpierw w zakładkę „Menu”, potem „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”. Tam powinny być widoczne wszystkie dane dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia. Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka pozwala:

 • odebrać receptę lub skierowanie dziecka,
 • sprawdzić dawkowanie lekarstw,
 • umówić dziecko na szczepienie,
 • pobrać Unijny Certyfikat COVID (UCC) dziecka.

Jak upoważnić drugiego rodzica do wglądu IKP dziecka?

Najpierw rodzic musi zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta, wejść w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”. Później należy kliknąć zakładkę „Lista opiekunów”, na kafelku z danymi podopiecznego. Pojawi się wtedy lista osób, które mają dostęp do konta dziecka. Rodzic będzie miał możliwość wyznaczenia kolejnych opiekunów – trzeba wtedy podać dane osoby, którą się upoważnia. Na koniec trzeba zatwierdzić całą operację. Takie upoważnienie zawsze też można cofnąć. Żeby jeden rodzic mógł upoważnić drugiego rodzica – musi on korzystać ze swojego Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli go nie macie, sprawdźcie jak założyć Internetowe Konto Pacjenta.

Czytaj też:
Jak zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV? Instrukcja krok po kroku
Czytaj też:
Czy skierowanie na morfologię krwi może przepaść? Jak długo jest ważne? Lepiej nie zwlekać z realizacją

Źródło: Zdrowie WPROST.pl