Jest taki dzień w kalendarzu: Małe Cuda liczą na wielkie zmiany

Jest taki dzień w kalendarzu: Małe Cuda liczą na wielkie zmiany

Dodano: 
Wcześniak potrzebuje obecności rodziców
Wcześniak potrzebuje obecności rodziców Źródło:Shutterstock / Steve Lovegrove
Najsłabsze, a jednak najsilniejsze; najmniejsze z najmłodszych, walczące o życie od pierwszych chwil nagłego pojawienia się na świecie. Co dziesiąte dziecko na świecie jest wcześniakiem, w Polsce rodzi się ich ok. 24 000 rocznie. Przychodzą na świat przed czasem, a wtedy rozpoczyna się walka o ich życie i zdrowie, którą toczą neonatolodzy, położne i rodzice. 17 listopada to dzień, w którym szczególnie pamiętamy o wcześniakach.

Wcześniak to dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży. Niektóre wcześniaki ważą prawie 3 kg i dobrze się rozwijają. Ale są i takie, które urodziły się z wagą poniżej kilograma, mają wiele problemów neurologicznych, kardiologicznych, pulmologicznych.

Wiersze dla wcześniaka

„Jest taki dzień na kalendarza mapie/ Co chociaż czasem z nieba pokapie/ I chłodem ostrym w oczy zawieje/ Lecz cały świat fioletem się śmieje”: to fragment wiersza Pani Profesor Katarzyny Marii Borszewskiej-Kornackiej, znakomitej lekarz neonatolog, dziś prezes Fundacji Koalicji dla Wcześniaka.

– Każdego roku przygotowujemy coś specjalnego z okazji święta dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodziców. W tym roku wydałyśmy tomik poezji pod tytułem „Małe cuda – wiersze czułością pisane” i przez wcześniaki ilustrowane – mówi Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji. W tomiku znajdują się wzruszające wiersze neonatologów, którzy ratują wcześniaki, rodziców i Przyjaciół wcześniaków.

„Zbyt wcześnie podjąłeś decyzję tę trudną/ Bo chciałeś zaistnieć, bo było ci nudno (...) Choć małe masz rączki, lecz duszę wspaniałą/ Choć w dłoniach się mieści niewielkie twe ciało (...) Zostaniesz premierem, wybiorą cię królem/ Bądź wzruszać nas będziesz to pędzlem to piórem/ Odkryjesz nowy lek, Historia zna przecież przykłady wcześniaków/ Tak wielkich jak ten od EMC do kwadratu/ Czy grawitacji sił, on też wcześniakiem był” – to z kolei fragment piosenki dla wcześniaków, napisanej przez prof. Ryszarda Lauterbacha, neonatologa, pediatrę, prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, który uratował wiele wcześniaków.

Tomiki poezji trafiły na oddziały neonatologiczne i są też bezpłatnie przekazywane rodzicom, którzy zgłaszają się po nie przez media społecznościowe fundacji.

Wyzwania systemowe w opiece nad wcześniakami

Ważną częścią działalności fundacji są działania systemowe. – Wraz z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym i nadzorem krajowym prowadziliśmy w tym roku dialog z Ministerstwem Zdrowia, którego celem było rozszerzenie programu profilaktyki zakażeń wirusem RS dla dzieci urodzonych przedwcześnie. To ogromne osiągnięcie 2023 roku, bo dostęp do immunizacji ma dzisiaj bardzo szeroka grupa wcześniaków, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz dzieci z wrodzonymi wadami serca. Nasza Fundacja zainicjowała też powstanie Koalicji na rzecz profilaktyki zakażeń RSV, której celem jest edukacja społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi decydentów na konieczność monitorowania zakażeń oraz wprowadzenie nowoczesnych metod profilaktyki dla wszystkich dzieci do 2. roku życia oraz dla kobiet w ciąży, by ograniczyć liczbę zakażeń, a co za tym idzie hospitalizacji dzieci i zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad dziećmi – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

Jest wiele wyzwań dotyczących opieki nad wcześniakami. To m.in.:

  • wdrożenie programu pilotażowego opieki koordynowanej nad noworodkiem KORD, a następnie rozszerzenie go na całą Polskę,
  • wizyty patronażowe położnych osobno dla mam i osobno dla wcześniaków, kiedy maluchy zostaną po wielu tygodniach wypisane ze szpitala,
  • obecność mamy przy wcześniaku przez cały czas, a w związku z tym zmiana infrastruktury szpitalnej i poprawa wyceny pobytu matki na oddziale,
  • możliwość rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego po wypisaniu wcześniaka ze szpitala, zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie wielotygodniowej hospitalizacji maluszka po przedwczesnym przyjściu na świat,
  • objęcie kobiet w ciąży szczepieniami dostępnymi nieodpłatnie przeciwko groźnym patogenom, które mogą zagrażać dzieciom – takim jak grypa, krztusiec, wirus RS, istotna jest też edukacja kobiet w ciąży na temat korzyści wynikających ze szczepień przeciwko grypie i COVID-19.

Tomik wierszy w formacie PDF można znaleźć na stronie Fundacji: https://www.koalicjadlawczesniaka.pl/user/pages/03.edukacja/04.poradniki-do-pobrania/01.tomik-wierszy-male-cuda/Male_cuda_tomik_wierszy_FKdW.pdf

źródło: Fundacja koalicja dla wcześniaka

Czytaj też:
Będzie kolejne badanie przesiewowe u noworodków? „To może zapobiec gehennie diagnostycznej"