Ta choroba też uprawnia do renty, ale mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Sprawdź, czy też ci się należy

Ta choroba też uprawnia do renty, ale mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Sprawdź, czy też ci się należy

Dodano: 
Pieniądze
PieniądzeŹródło:Shutterstock
Wielu pacjentów z chorobą przewlekłą, jaką jest choroba onkologiczna, nie musi być pozostawionych „sama sobie”. Takie osoby mogą ubiegać się o rentę, która jest wtedy istotnym wsparciem finansowym.

Renta z tytułu niezdolności od pracy jest przyznawana, gdy dana osoba z uwagi na swój stan zdrowia, nie może wykonywać pracy zarobkowej (a przekwalifikowanie nie daje szans na przywrócenie takiej możliwości). Takie świadczenie przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać taką rentę, należy spełnić konkretne warunki, takie jak między innymi odpowiedni staż ubezpieczenia, ale konieczne jest również otrzymanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Z kolei wysokość takiej renty jest uzależniona od długości okresu składkowego oraz wysokości wynagrodzenia. Choć choroby przewlekłe zazwyczaj nie kojarzą nam się z możliwością wystąpienia o rentę, to okazuje się, że jak najbardziej do tego uprawniają.

Choroby onkologiczne uprawniają do otrzymania renty

Wśród chorób przewlekłych, uprawniających do otrzymania renty, można wyróżnić między innymi choroby onkologiczne. Część chorych w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że z uwagi na swój stan zdrowia, może ubiegać się o takie właśnie świadczenie, ponieważ nie łączą choroby onkologicznej z niepełnosprawnością (stereotypowo niepełnosprawność kojarzy się z widocznymi dysfunkcjami). Osoba chora na raka, żeby otrzymać takie świadczenie, musi być niezdolna do pracy (częściowo lub całkowicie). Dodatkowo musi posiadać wymagany okres składkowy, czyli minimum 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat (dotyczy osób po 30. roku życia). Dodatkowo taka niezdolność do pracy musi powstać w trakcie okresu ubezpieczenia lub maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Sprawdźcie dokładne warunki wymagane do przyznania renty przez ZUS.

Żeby osoba chora onkologicznie mogła otrzymać rentę musi złożyć wniosek ERN do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że chory nie ma możliwości pobierania renty, jeśli pobiera inne świadczenia, takie jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Orzekaniem o niezdolności do pracy zajmują się lekarze orzecznicy, którzy na podstawie dostarczonych dokumentów i ewentualnych badań mogą zakwalifikować taką osobę jako częściowo niezdolną do pracy lub całkowicie niezdolną do pracy.

Inne świadczenia dla osób chorych onkologicznie

Osoby chore onkologicznie mogą ubiegać się też o inne świadczenia. W przypadku, gdy chory po upływie 182 dni jest nadal niezdolny do pracy, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego (konieczne jest wtedy wydanie orzeczenia o niepełnosprawności). Takie świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Osoba chora na raka może także pobierać rentę szkoleniową – przysługuje ona osobie, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Można ją pobierać przez okres sześciu miesięcy (okres ten może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego).

Pacjentom onkologicznym przysługuje także renta socjalna. Osoby, które pobierają taką rentę, mogą starać się o zatrudnienie, jednak ich miesięczny przychód nie może przekraczać 70 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei osobie sprawującej opiekę nad chorym na nowotwór przysługuje zasiłek opiekuńczy (daje to prawo do 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku). Sprawdźcie, jakie jeszcze choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS.

Czytaj też:
Lawinowy wzrost liczby pacjentów. Nowa dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii alarmuje
Czytaj też:
Jakie zmiany czekają pacjentów? Modyfikacje w opiece zdrowotnej wejdą w życie już za kilka dni

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / zwrotnikraka.pl, ZUS, infor.pl