Jakie zmiany czekają pacjentów? Modyfikacje w opiece zdrowotnej wejdą w życie już za kilka dni

Jakie zmiany czekają pacjentów? Modyfikacje w opiece zdrowotnej wejdą w życie już za kilka dni

Dodano: 
Pacjentka u lekarza
Pacjentka u lekarza Źródło: freepik/ autor: Freepik
Wraz z początkiem marca w życie wejdzie kilka zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Dotyczą one między innymi pacjentów z chorobami przewlekłymi, ale też pierwszeństwa w dostępie do świadczeń medycznych.

W Dzienniku Ustaw 12 lutego została opublikowana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. W związku z tym już niebawem, bo od 1 marca 2024 roku, w życie wejdą zmiany w opiece zdrowotnej. Tłumaczymy, na czym dokładnie będą polegać i kogo dotyczyć.

Zmiany w POZ dla pacjentów z chorobami przewlekłymi

1 marca 2024 roku wejdą w życie zmiany w obszarze ochrony zdrowia. Wprowadzony zostanie nowy wymóg, chodzi o konieczność wdrożenia nowego sposobu raportowania przez placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), które świadczą usługi w ramach opieki koordynowanej. Zgodnie z przepisami będą miały one obowiązek podawania kodów chorób współistniejących wskazujących na rozpoznaną chorobę przewlekłą pacjenta. Ma to usprawnić rozliczanie świadczeń w ramach opieki koordynowanej. W praktyce oznacza to, że poradnie będą zobowiązane, by w przypadku pacjentów objętych opieką koordynowana przekazywać kody wskazujące na choroby współistniejące związane z główną chorobą przewlekłą. Do tej pory placówki POZ miały jedynie obowiązek przekazywania informacji o głównej chorobie przewlekłej, która była powodem udzielenia porady lekarskiej.

Kto wejdzie do lekarza bez kolejki? Nowa grupa osób

Kolejna zmiana dotyczy możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Polega na wprowadzeniu nowego kodu, który pozwala na identyfikację nowej grupy osób uprawnionej do tego. Z szybszego dostępu do lekarza czy na badania będą mogły skorzystać osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych w szpitalu (decyzja ta musi być prawomocna). Takie świadczenie przyznaje Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Lekarze, przekazując dane o udzielonych świadczeniach, są obowiązani do przekazania w formie kodu informacji o uprawnieniach dodatkowych. W związku z wprowadzeniem nowej grupy osób, która ma prawo do świadczeń poza kolejnością, zacznie obowiązywać też nowy kod uprawniający do tego.

Zmiany w informowaniu o chorobie nowotworowej

W życie mają wejść też modyfikacje, które pozwolą Narodowemu Funduszowi Zdrowia na skuteczniejsze monitorowanie jakości i efektywności leczenia onkologicznego. Chodzi o poszerzenie katalogu przypadków, w których przekazane są informacje o kodzie i stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Jedną ze zmian, którą wprowadza nowelizacja rozporządzenia, jest poszerzenie katalogu przypadków, w których przekazywana jest informacja o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. W porównaniu do dotychczasowych przepisów zmiany te polegają na doprecyzowaniu, że informacja dotycząca zaawansowania choroby nowotworowej powinna być przekazana po wykonaniu leczenia o charakterze radykalnym, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego albo pierwotnej radioterapii lub radiochoemioterapii (a nie jak dotychczas w przypadku każdego zabiegu lub każdej radioterapii albo radiochemioterapii).

W uzasadnieniu zmiany rozporządzenia czytamy też, że zmiana polega również na „wprowadzeniu obowiązku przekazania tej informacji także w przypadku rozpoczynania leczenia choroby nowotworowej oraz w przypadku stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej, jeżeli zmiana lub nawrót nastąpiły po przeprowadzeniu radykalnego leczenia”.

Czytaj też:
Jak szybciej dostać się do lekarza? Sama skorzystałam z tej metody, wizytę miałam już następnego dnia
Czytaj też:
„Odsyłanie z kwitkiem” przy rejestracji do lekarza rodzinnego to plaga. Czy pracownik rejestracji ma do tego prawo?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl