Narodowy prosi szpitale o pacjentów. Szpitale chcą przekazywać: ale tych, którzy wymagają respiratora

Narodowy prosi szpitale o pacjentów. Szpitale chcą przekazywać: ale tych, którzy wymagają respiratora

Dodano: 1
Karetka pogotowia przed Szpitalem Narodowym
Karetka pogotowia przed Szpitalem Narodowym / Źródło: Newspix.pl /
Ponownie apelujemy do szpitali stacjonarnych o kierowanie do Szpitala Narodowego pacjentów w stanie, w którym mogą oni zostać przyjęci do szpitala tymczasowego, tak aby zwalniały się miejsca dla osób w stanach ciężkich – mówi dr Artur Zaczyński, kierujący Szpitalem Narodowym. Szpitale takich pacjentów przekazywać nie chcą. Potrzebują za to miejsc dla pacjentów w ciężkich stanach, wymagających podłączenia do respiratora.

Szpital Narodowy informuje, że obecnie przebywa w nim 56 pacjentów, z których większość wymaga tlenoterapii oraz leczenia dożylnego. Lekarze oceniają stan większości jako stabilny, czterech pacjentów wymaga intensywnej opieki anestezjologicznej: obecnie są podłączeni pod tzw. opti-flow (wspomaganie oddychania tlenem). – Ponownie apelujemy do szpitali stacjonarnych o kierowanie do Szpitala Narodowego pacjentów w stanie, w którym mogą oni zostać przyjęci do szpitala tymczasowego, tak aby zwalniały się miejsca dla osób w stanach ciężkich – zaznacza Iwona Sołtys, rzeczniczka prasowa CSK MSWiA, której filią jest Szpital Narodowy.

Pacjenci z COVID-19 w szpitalach

Z informacji uzyskanych w warszawskich szpitalach wynika, że w ostatnim tygodniu, z powodu spadku liczby zachorowań na COVID-19 w Warszawie, sytuacja nieco się ustabilizowała. Ponieważ jednak wielu chorych przebywa w szpitalu dwa, trzy tygodnie i dłużej, to sytuacja w szpitalach nadal jest bardzo trudna i chciałyby przekazywać część pacjentów innym placówkom.

Nie chcą jednak przekazywać takich pacjentów, których przyjąć chciałby Narodowy. – Szpital nie ma potrzeby przekazywania pacjentów niewymagających zastosowania respiratorów, ze względu na wystarczającą liczbę miejsc własnych – informuje Marcin Wiśniewski, rzecznik prasowy Szpitala Czerniakowskiego. Obecnie w tym szpitalu jest 80 miejsc dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, a zajętych: ponad 60.

Największy problem jest z pacjentami wymagającymi respiratora. W Szpitalu Czerniakowskim łącznie jest 18 miejsc respiratorowych, wszystkie zajęte. – Ze względu na zajętość wszystkich miejsc respiratorowych oraz możliwą do wystąpienia konieczność zapewnienia takich miejsc dla kolejnych pacjentów, w razie pogorszenia ich stanu, celowym byłoby przekazanie chociażby kilku pacjentów respiratorowych do innych placówek, jednak ze względu na odmowy nie jest to osiągalne – dodaje rzecznik. Informuje też, że w obecnych warunkach Szpital Czerniakowski nie ma możliwości utworzenia większej ilości miejsc dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. z uwagi na wydolność posiadanej instalacji tlenowej.

Jakich pacjentów (dziś) przyjmuje Szpital Narodowy

– Rolą szpitali tymczasowych jest przyjmowanie pacjentów wtedy, gdy wyczerpią się możliwości szpitali tradycyjnych. Obecnie pacjenci w stanach kwalifikujących się do skierowania do szpitala tymczasowego są przyjmowani w Szpitalu Narodowym na bieżąco – informuje Iwona Sołtys. W ostatnim czasie Szpital Narodowy zmienił zasady przyjmowania pacjentów. Zgodnie z nowymi zasadami są do niego przyjmowani pacjenci, którzy mają:

•dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS

•Wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)

•Uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego.

Jeśli chodzi o kryterium odnośnie stopnia zaawansowania zapalenia płuc, to jest ono sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym – Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia – tłumaczy dr Zaczyński.

Obecne kryteria wykluczające możliwość przyjęcia pacjenta z COVID-19 do Szpitala Narodowego to:

•ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego;

•niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;

•aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;

•stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;

•zaawansowane zespoły otępienne;

•współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;

•nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

 1
  • bez-nazwy   IP
    I było drwić z Pani Górniak!!!
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także