Prawo pacjenta do informacji – o czym każdy powinien wiedzieć?

Prawo pacjenta do informacji – o czym każdy powinien wiedzieć?

Dodano: 
Lekarz
Lekarz / Źródło: Fotolia / Stasique
Prawo pacjenta do informacji zostało szczegółowo uregulowane w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Choć dostęp do tego dokumentu jest powszechny i każdy może się z nim zapoznać, wciąż niewiele osób wie, podania jakich informacji może wymagać od lekarza i czy najbliższa rodzina może dowiedzieć się czegoś na temat naszego stanu zdrowia.

Każda osoba, która ukończyła 16. rok życia ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia, przeprowadzonego i planowanego leczenia. Natomiast osoby, wykonujące zawody medyczne, są zobligowane do zachowania tajemnicy na ten stanu zdrowia pacjenta, wdrożonego leczenia i rokowań. Dotyczy to także wszystkich pracowników służby zdrowia i osób, które z racji swojej pracy mają dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

– Pacjentem jest to osoba, która korzysta ze świadczeń zdrowotnych, a także osoba, która zwraca się o korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w szpitalu, w poradni, w prywatnym gabinecie medycznym itd. Pacjentowi przysługuje prawo do informacji, które zostało szczegółowo uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta – wyjaśnia mecenas Anna Gręda-Adamczyk z Łodzi.

Czytaj też:
Jak uzupełnić niedobór witaminy D?

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia

– Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, która jest przystępna. Oznacza to, że przekazana jest ona w sposób pełny i taki, że pacjent jest w stanie ją zrozumieć. Informacja powinna mieć charakter wyczerpujący – tłumaczy adwokat Anna Gręda-Adamczyk. Mamy prawo oczekiwać, że lekarz, pielęgniarka lub inna osoba wykonująca świadczenia medyczne w sposób jasny i zrozumiały odpowie na wszystkie pytania, nurtujące pacjenta. Język powinien być dostosowany do osoby i jej stanu wiedzy. Pacjenci natomiast powinni dopytywać do skutku. Często jednak przestają drążyć, gdy są zasypywani trudnymi nazwami lub osoby wykonujące zawód medyczny okazują dezaprobatę. Zdarza się, że pacjenci nie wiedzą na co są leczeni i jakie leki przyjmują i to niekoniecznie z winy lekarza, a z powodu przytakiwania bez zadawania szczegółowych pytań.

– Informacja o stanie zdrowia obejmuje udzielenie dokładnych informacji o rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć ich następstwach, wynikach leczenia oraz rokowaniu – podkreśla adwokat. Oznacza to, że pacjent powinien być rzetelnie informowany na ten swojego stanu zdrowia i rokowania. Nawet podczas standardowej wizyty, która kończy się wdrożeniem odpowiedniego leczenia mamy prawo dowiedzieć się o ewentualnych skutkach ubocznych leczenia czy działaniach niepożądanych.

Co ciekawe, pacjent ma też prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu informacji. Chociaż nie zdarza się to często, niektórzy ludzie po prostu nie chcą wiedzieć, co im dolega i jakie są rokowania. Mogą też odmówić leczenia.

Czytaj też:
Rak przełyku – objawy, których nie wolno ignorować

Upoważnienie osób trzecich do informacji na temat stanu zdrowia

– Pacjent ma prawo, aby informacje o jego stanie zdrowia zostały udzielone innym wskazanym przez niego osobom – tłumaczy mecenas. Na wizytę do lekarza możemy więc pójść z bliską osobą, która będzie uczestniczyć w rozmowie. Podobnie w szpitalu. Jeśli natomiast chcemy, żeby ktoś miał dostęp np. do naszej dokumentacji medycznej lub mógł dowiadywać się na temat naszego stanu zdrowia, powinniśmy sporządzić takie upoważnienie na piśmie i złożyć w placówce. Takie rozwiązanie często sprawdza się w przypadku odbioru wyników badań.

Czytaj też:
Pierwsze objawy białaczki. Co powinno zaniepokoić?

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Każdy pacjent może zapoznać się ze swoją dokumentacją medyczną, znajdującą się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Są to dane gromadzone przez NFZ od 2008 roku. Można tam sprawdzić np. ile kosztowało nasze leczenie i jakie leki mieliśmy do tej pory przepisywane.

Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta należy:

  • złożyć wniosek przez Internet,
  • odwiedzić najbliższy oddział NFZ.

Konto zostaje założone automatycznie. Trzeba jednak pamiętać, że aktualne informacje mogą trafiać do bazy nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem.

 0

Czytaj także