Smartfon wykryje twoją arytmię

Smartfon wykryje twoją arytmię

Dodano: 
EKG
EKGŹródło:Pexels / Pixabay
Najczęstsza poważną arytmią u ludzi w podeszłym wieku jest migotanie przedsionków. Niemiarowy puls charakterystyczny dla tej choroby może wychwycić smartwatch Apple'a.

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to arytmia, charakteryzująca się nieskoordynowanymi szybkimi skurczami przedsionków serca. Konsekwencją nieskoordynowanych skurczy jest niemiarowy rytm komór oraz zastój krwi w przedsionkach, co powoduje wytworzanie skrzeplin. Taka skrzeplina może wydostać się poza jamę serca i trafić do mózgu, powodując udar. Najczęstszymi czynnikami ryzyka rozwoju tej choroby jest nadciśnienie tętnicze, starszy wiek, nadczynnośc tarczycy, przebudowa serca związana z wadami zastawkowymi oraz uzależnienie od alkoholu. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwkrzepliwych, ablację dróg układu bodźcotwórzego, odpowiedzialnego za nieskoordynowane ruchy lub zamknięcie uszka lewego przedsionka.

Smartphone i wykrywanie arytmii

Na łamach New England Journal of Medicine podsumowano wyniki badania użytkowników smartfona firmy Apple. W badaniu analizowano dane ponad 410 tysięcy uczestników smartwatcha połączenego z iPhone'm przez osiem miesiący. Żaden z badanych nie miał wcześniej wykrytego migotania przedsionków. Każdemu z uczestników, u którego smartwatch związany ze smartfonem, wykrył nieregularny puls wysyłano elektrodę elektrokardiograficzną do oceny rytmu serca. U ponad 2 tysięcy badanych (0,5 procenta uczestników) wykryto obecność niemiarowego pulsu i wysłano drogą pocztową elektrodę. 450 osób zwróciło elektrodę z zapisem i w tej grupie u 34 procent wykryto migotanie przedsionków. Badanie przedstawia, w jaki sposób za pomocą komercyjnego urządzenia można przeprowadzić masowe badanie przesiewowe w kierunku ważnego problemu kardiologicznego. Detekcja pulsu przez smartwatch oraz weryfikacja za pomocą elektrokardiografii umożliwia szybką diagnostykę migotania przedsionków.

Autor nie deklaruje żadnego konfliktu interesu.

Czytaj też:
Czy terapia mikroRNA zregeneruje serca po zawale?