Badacze odkryli niepokojąco wysoki poziom bakterii odpornych na antybiotyki w bardzo popularnym miejscu

Badacze odkryli niepokojąco wysoki poziom bakterii odpornych na antybiotyki w bardzo popularnym miejscu

Dodano: 
Bakteria
Bakteria Źródło:Fotolia / ridvanarda
Badania zaprezentowane na ASM Microbe Online wykazały, że 43% bakterii Staphylococcus znalezionych na sprzęcie do ćwiczeń w siłowniach uniwersyteckich było opornych na ampicylinę, a 73% izolatów było opornych na wiele dodatkowych leków. Analizy przeprowadzili naukowcy z West Chester University (WCU).

Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom około 120 000 przypadków zakażenia bakteriemii S. aureus spowodowało 20 000 zgonów w 2017 r. Otarcia skóry są częstą drogą przenikania patogennych szczepów S. aureus. Jak podkreśliła agencja CDC, trwająca pandemia COVID-19, powoduje coraz większe obawy społeczne przed zakaźnymi mikroorganizmami.

Wyniki badania wykazały, że 43% z 462 izolatów S. aureus pozyskanych z 45 różnych powierzchni sprzętu do ćwiczeń było opornych na ampicylinę. Spośród 60 reprezentatywnych izolatów opornych na ampicylinę 73% było opornych na dwa lub więcej dodatkowych leków, w tym erytromycynę i sulfizoksazol.

W dobie pandemii dezynfekcja jeszcze ważniejsza

„Wyniki te sugerują, że regularnie stykane powierzchnie w różnych środowiskach rekreacyjnych mogą zawierać wielolekooporne S. aureus (MDRSA) i powinny być często dezynfekowane, aby jak najlepiej utrzymać zdrowie publiczne i dobre samopoczucie społeczności” – powiedział Chase A. Weikel, absolwent West Chester w 2018 roku.

Próbki pobrano z 2 uniwersyteckich obiektów rekreacyjnych. Badanie to będzie prezentowane na konferencji ASM Microbe.

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert