Ciąża – związki między długością snu ciężarnej a ryzykiem przedwczesnego porodu

Ciąża – związki między długością snu ciężarnej a ryzykiem przedwczesnego porodu

Dodano: 
Poród, zdj. ilustracyjne
Poród, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / PixieMe
Szacuje się, że około 28 proc. kobiet w ciąży śpi mniej niż 7 godzin dziennie z powodu różnych zaburzeń snu. Długość i jakość snu ciężarnych wymienia się wśród potencjalnych czynników, które mieć wpływ na ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu.

Przedwczesne porody

Poród należy uważać za przedwczesny, jeśli ma miejsce przed 37. tygodniem ciąży. Szacuje się, że około 10 proc. porodów odbywa się przedwcześnie. Przyczyny często są wieloczynnikowe i nie do końca poznane. Za czynniki ryzyka uważa się, m.in. przebycie porodu przedwczesnego w przeszłości, ciążę wielopłodową, stres, nieprawidłowe odżywianie się czy choroby przewlekłe, takie jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Same wcześniaki, gdy dojrzewają, są częściej hospitalizowane, mogą osiągać gorsze wyniki w nauce lub częściej chorować.

Czy zbyt krótki sen zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu?

Na łamach BMC Pregnancy and Childbirth ukazał się artykuł naukowy, podsumowujący wyniki łącznie dziesięciu badań, oceniających wpływ długości i jakości snu u ciężarnych na ryzyko przedwczesnego porodu. Naukowcy ocenili, że kobiety z grupy o najkrótszym czasie snu miały zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego o 23 proc. w porównaniu z kobietami z grupy o najdłuższym czasie snu. Ponadto, kobiety ze słabą jakością snu, miały zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego o 54 proc. w porównaniu z kobietami z dobrą jakością snu. Podsumowując, omawiana praca wskazuje, że krótki czas snu i słaba jakość snu u ciężarnej może mieć związek z częstszym występowaniem przedwczesnych porodów. Jednakże ten wniosek jest oparty o badania obserwacyjne, stąd z dużą ostrożnością należy podchodzić do uzyskanych wyników.

Czytaj też:
Najwyższy czas się obudzić – globalne trendy, dotyczące zadowolenia z jakości snu