Nadciśnienie u matki może prowadzić do chorób psychicznych u dzieci

Nadciśnienie u matki może prowadzić do chorób psychicznych u dzieci

Dodano: 
Ciąża
Ciąża Źródło:Fotolia
Nadciśnienie w ciąży, zwłaszcza stan przedrzucawkowy – forma wysokie ciśnienie krwi w czasie ciąży – może prowadzić do niekorzystnych warunków psychicznych u dzieci, wynika z nowego badania opublikowanego w Hypertension, czasopiśmie American Heart Association.

Fińskie badanie z udziałem 4 743 par matka-dziecko wykazało związek między nadciśnieniowymi zaburzeniami ciąży – w tym przewlekłym nadciśnieniem (wysokim ciśnieniem krwi), nadciśnieniem ciążowym, stanem przedrzucawkowym i rzucawką – a zaburzeniami psychicznymi u dzieci. Stan przedrzucawkowy jest częstym powikłaniem ciąży, charakteryzującym się wysokim ciśnieniem krwi i białkiem w moczu, co wskazuje na uszkodzenie innych narządów, w tym wątroby i nerek. Rzucawka jest poważnym powikłaniem stanu przedrzucawkowego, w którym wysokie ciśnienie krwi podczas ciąży powoduje drgawki.

Stan przedrzucawkowy matki i jego nasilenie były związane ze wzrostem ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci i rozwoju psychicznego oraz zaburzeń zachowania i emocji u potomstwa.

Odkrycia naukowców:

  • 66% wyższe ryzyko zaburzeń psychicznych wśród dzieci, których matki miały stan przedrzucawkowy;
  • dwukrotnie wyższe ryzyko problemów psychicznych wśród dzieci, których matki miały ciężki stan przedrzucawkowy.

„Podczas gdy poprzednie badania wykazały znaczący wpływ stanu przedrzucawkowego na ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu i schizofrenię u potomstwa, nowym aspektem naszych odkryć było to, że predysponujące skutki stanu przedrzucawkowego u matki obejmowały wszelkie zaburzenia psychiczne u potomstwa” – powiedział Marius Lahti -Pulkkinen, jeden ze starszych badaczy, docent na Uniwersytecie Helsińskim.

Naukowcy zauważyli również, że połączenie zaburzeń nadciśnieniowych u matek, nadwagi/otyłości i zaburzeń związanych z cukrzycą w czasie ciąży zwiększa skumulowaną częstość występowania zaburzeń psychicznych u dzieci z 6,6% wśród potomstwa matek bez żadnego z tych stanów do 22,2% u potomstwa narażonego na wszystkie te trzy czynniki niekorzystne warunki.

Troska o zdrowie psychiczne dzieci, ale też życie matki

Związków między stanem przedrzucawkowym matki a zaburzeniami psychicznymi dzieci nie tłumaczy się zaburzeniami psychicznymi matki, wiekiem, używaniem substancji, liczbą wcześniejszych ciąż, wykształceniem, zaburzeniami nadwagi/otyłości lub cukrzycy lub zaburzeniami psychicznymi lub nadciśnieniem ze strony ojca.

„Odkrycia podkreślają potrzebę interwencji profilaktycznych i leczenia matczynych zaburzeń nadciśnieniowych, ponieważ takie interwencje mogą potencjalnie przynieść korzyści zarówno dobru przyszłej matki, jak i jej potomstwa” – powiedział. „Odkrycia rzuciły również nowe ważne światło na etiologię zaburzeń psychicznych u dzieci. Informacje te mogą pomóc w ukierunkowaniu działań profilaktycznych i wsparcia dla zagrożonych rodzin, a także pomóc klinicystom w zrozumieniu problemów i przyczyn zaburzeń psychicznych u dzieci”.