Szczepionka MMR – czy jest skuteczna i nie powoduje autyzmu? Nowa analiza

Szczepionka MMR – czy jest skuteczna i nie powoduje autyzmu? Nowa analiza

Dodano: 
Dziecko, szczepionka
Dziecko, szczepionka Źródło: Fotolia / Narong Jongsirikul
Nowe dowody opublikowane przez Cochrane wskazują, że szczepionki MMR, MMRV i MMR + V są skuteczne i że nie są związane ze zwiększonym ryzykiem autyzmu.

Odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna są chorobami zakaźnymi, wywoływanymi przez wirusy. Najczęściej występują u dzieci i młodych dorosłych. Mogą prowadzić do potencjalnie śmiertelnych powikłań, niepełnosprawności i śmierci. Odra pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci na całym świecie. Różyczka jest również niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ może powodować poronienie lub uszkodzenie płodu.

MMR (odra, świnka, różyczka) jest szczepionką złożoną, która chroni przed wszystkimi trzema infekcjami. Klinicyści mogą szczepić się przeciwko ospie wietrznej (ospa wietrzna) za pomocą skojarzonej szczepionki MMR i ospy wietrznej (MMRV) lub podawać ją osobno w tym samym czasie (MMR + V).

Czy szczepionki MMR są bezpieczne?

Badacze stworzyli swój raport na podstawie 138 randomizowanych i nierandomizowanych badań objętych przeglądem. 51 badań (10 milionów dzieci) oceniało skuteczność szczepionek w zapobieganiu chorobom, a 87 badań (13 milionów dzieci) oceniało szkody i działania niepożądane.

Pod względem skuteczności stwierdzono, że:

  • Odra: jedna dawka szczepionki była w 95% skuteczna w zapobieganiu odrze. Na podstawie danych przeanalizowanych w przeglądzie liczba przypadków spadłaby z 7% u nieszczepionych dzieci do poniżej 0,5% u dzieci, które otrzymały jedną dawkę szczepionki. Po dwóch dawkach skuteczność była podobna i wynosiła około 96%.
  • Świnka: jedna dawka szczepionki była w 72% skuteczna w zapobieganiu śwince. Wynik wzrósł do 86% po dwóch dawkach. Z danych przeanalizowanych w przeglądzie liczba przypadków spadłaby z 7,4% u nieszczepionych dzieci do 1% u dzieci zaszczepionych dwiema dawkami.
  • Wyniki dla różyczki i ospy wietrznej wykazały również, że szczepionki są skuteczne. Po jednej dawce szczepionki były w 89% skuteczne w zapobieganiu różyczce, a jedno badanie wykazało, że po 10 latach szczepionka MMRV była w 95% skuteczna w zapobieganiu infekcji ospy wietrznej. W przypadku narażenia na ospę wietrzną złapie ją 5 na 100 zaszczepionych dzieci.

„W zakresie bezpieczeństwa wiemy z poprzednich badań na całym świecie, że ryzyko związane z tymi chorobami znacznie przewyższa ryzyko związane ze szczepionkami podawanymi w celu zapobiegania im” – wyjaśnia główny autor, dr Carlo Di Pietrantonj z włoskiego regionalnego oddziału epidemiologii SeREMI. „W tym przeglądzie chcieliśmy przyjrzeć się dowodom na konkretne szkody, które zostały powiązane z tymi szczepionkami w debacie publicznej – często bez ścisłych dowodów naukowych jako podstawy”.

Czy szczepionka MMR powoduje autyzm?

W odniesieniu do kontrowersji wynikających z fałszywych twierdzeń łączących szczepienie z autyzmem przegląd podsumowuje dowody z dwóch badań z udziałem 1 194 764 dzieci. Zdiagnozowane przypadki autyzmu były podobne u dzieci zaszczepionych i nieszczepionych.

W dwóch dalszych badaniach z udziałem 1 010 088 dzieci nie znaleziono dowodów na związek między szczepionkami MMR a zapaleniem mózgu, chorobą zapalną jelit, chorobą Crohna, opóźnieniem poznawczym, cukrzycą typu 1, astmą, katarem siennym, białaczką, stwardnieniem rozsianym, zaburzeniami chodu i infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi.

„Ogólnie uważamy, że istniejące dowody na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek MMR / MMRV / MMR + V wspierają ich stosowanie do masowej immunizacji. Kampanie mające na celu globalną eliminację powinny oceniać sytuację epidemiologiczną i społeczno-ekonomiczną krajów, a także zdolność do osiągnięcia wysokiego poziomu zasięgu szczepień. Potrzebnych jest więcej dowodów, aby ocenić, czy działanie ochronne MMR / MMRV może osłabnąć wraz z upływem czasu od immunizacji” – podsumowuje badacz.

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert