Indeks Zdrowych Miast. Sprawdź, czy mieszkasz w „zdrowym” miejscu

Indeks Zdrowych Miast. Sprawdź, czy mieszkasz w „zdrowym” miejscu

Dodano: 
Warszawa
Warszawa Źródło:Wikimedia Commons
Chcesz żyć zdrowo i cieszyć się jak najlepszą kondycją przez długi czas? Przekonaj się, czy w twoim mieście panują odpowiednie warunki do utrzymania ciała i ducha w dobrej formie. Poznaj Indeks Zdrowych Miast.

Kraków, Gdańsk, Opole, Rzeszów, Białystok… Lista miejscowości, które brały udział w rankingu obejmowała ponad 60 miast na prawach powiatu. Sprawdź, na którym miejscu znalazła się twoja „mała Ojczyzna”. Wyniki mogą zaskakiwać.

W którym mieście żyje się najlepiej?

O pozycji w rankingu decydowały kryteria, takie jak: dostęp do świadczeń zdrowotnych, sytuacja demograficzna, infrastruktura, zagospodarowanie przestrzenne terenu, edukacja, a także jakość zasobów naturalnych i usług komunalnych. Przy wydaniu finalnego „werdyktu” brano również pod uwagę wyniki badania ankietowego, w którym uczestniczyli sami zainteresowani – mieszkańcy oraz władze samorządowe poszczególnych miast.
Przy opracowywaniu wskaźników służących do oceny miejscowości wykorzystano dane publikowane w Banku Danych Lokalnych GUS lub informacje pochodzące z innych źródeł administracyjnych, które przeszły później dwuetapową weryfikację. W tworzeniu indeksu uczestniczyli eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, między innymi uczeni ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ranking podzielono na kilka kategorii – Zdrowie, Ludność i Pokolenia, Usługi Komunalne i Społeczne, Edukację, Mieszkalnictwo, Środowisko, Infrastrukturę i Przestrzeń.
W pierwszej z wymienionych grup zwyciężyło Opole. Miasto może pochwalić się najlepszym dostępem do opieki zdrowotnej. Najkorzystniejszą sytuację demograficzną (Ludność) ma natomiast Rzeszów. On też najlepiej radzi sobie z realizacją zadań społecznych (budowa żłobków, obiektów sportowych etc.) oraz komunalnych (m.in. naprawy awarii wodociągowych i oczyszczanie ścieków).

Liderem w obszarze edukacji jest Białystok. Prowadzi liczne akcje, których celem jest zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie zagrożeń zdrowotnych. Poza tym może pochwalić się wysokim ogólnym poziomem wykształcenia mieszkańców. W największym stopniu potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności zaspokajają Gliwice. To natomiast wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i poprawia ich dobrostan psychiczny (co w konsekwencji minimalizuje ryzyko m.in. depresji).

W kategorii Środowisko wygrywa Sopot. Dba o tereny zielone i realizuje wiele inicjatyw zmierzających do ograniczenia szkodliwego oddziaływania człowieka na naturę (czystość wód, ziemi i powietrza). Z najmniejszym natężeniem ruchu transportowego w odniesieniu do przepustowości układów komunikacyjnych mamy natomiast do czynienia w Nowym Sączu. To jeden z czynników, który sprawił, że miasto zajęło pozycję lidera w kategorii Infrastruktura. Tymczasem najlepszym zagospodarowaniem przestrzennym terenu może poszczycić się Świnoujście.

Które miasto jest „najzdrowsze”?

Co ciekawe, w ogólnym rankingu – który stanowi podsumowanie wyników zebranych w poszczególnych kategoriach – wygrywa Warszawa, choć nie uzyskała najwyższych wyników w żadnym z analizowanych w Indeksie obszarów. W pierwszej dziesiątce najzdrowszych miast znalazły się – poza stolicą – Opole, Chorzów, Gdańsk, Rzeszów, Koszalin, Białystok, Gdynia, Sopot i Poznań. Ranking zamykają natomiast następujące miejscowości – Zabrze, Częstochowa, Jelenia Góra, Świętochłowice oraz Dąbrowa Górnicza.

Czytaj też:
Jak dogadać się z ludźmi? Kluczem może się okazać poznanie koloru ich osobowości
Czytaj też:
Samotność wyrządza więcej szkód niż palenie 15 papierosów dziennie? To możliwe

Źródło: Indeks Zdrowych Miast (dostęp czerwiec: 2023)