Koronawirus. Obrady Komisji Weneckiej odwołane. Organ miał się zająć sprawą Polski

Koronawirus. Obrady Komisji Weneckiej odwołane. Organ miał się zająć sprawą Polski

Dodano: 
Miejsce obrad Komisji Weneckiej Scuola grande di San Giovanni Evangelista (fot.By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons) 
Komisja Wenecka nie zajmie się w marcu polskimi ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości. Posiedzenie zostało odwołane w związku z epidemią koronawirusa.

Na 20-21 marca planowano sesję plenarną Komisji Weneckiej. W trakcie posiedzenia gremium miało się zająć zatwierdzeniem opinii dotyczącej nowelizacji ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Sesja została jednak odwołana w związku z epidemią koronawirusa. Kolejna sesja jest planowana na czerwiec 2020 roku.

Komisja Wenecka krytykuje nowelizację ustaw sądowych

16 stycznia Komisja Wenecka przedstawiła 14-stronicowy dokument poświęcony najnowszym zmianom w polskim sądownictwie. Dokument jest krytyczny wobec nowelizacji ustaw sądowych. Komisja wyraziła zaniepokojenie decyzją polskiego rządu, który ustawami z 2017 roku „umożliwił władzy ustawodawczej i wykonawczej szeroko zakrojone ingerowanie w wymiar sprawiedliwości”, co „tworzyło zagrożenie dla niezależności sądownictwa”. Jak jednak czytamy dalej, „niestety niektóre poprawki z grudnia 2019 roku mogą zostać odebrane jako dalsze podkopywanie niezależności sądownictwa podczas próby rozwiązania problemów z reformy 2017 roku. Poprzez te poprawki sędziowska wolność wypowiedzi i zrzeszania się zostały poważnie ograniczone.

Jak pisze Komisja Wenecka, polskie sądy będą dalej skutecznie powstrzymywane przed badaniem, czy inne sądy krajowe są „niezależne i bezstronne”. Dalszemu ograniczaniu uległ też udział sędziów w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowskie samorządy zostały zastąpione, w istotnych kwestiach, kolegiami tworzonymi przez prezesów sądów mianowanych przez ministra sprawiedliwości. Komisja zwraca też uwagę na wprowadzenie nowych dyscyplinarnych wykroczeń i procedur dyscyplinujących. Sądy apelacyjne nie będą też mogły oceniać składów izb sądów niższych instancji. Ograniczana będzie też rola sędziów w Sądzie Najwyższym w procesie wyboru pierwszego prezesa SN.

Czytaj też:
Koronawirus we Włoszech, Polka relacjonuje, jak wygląda codzienność. „Panika była na początku”