NFZ: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na odległość z powodu koronawirusa

NFZ: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na odległość z powodu koronawirusa

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Chinnapong
17 marca br. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, w którym zaleca zdalne świadczenie usług opieki psychiatrycznej, w tym leczenia uzależnień z uwagi na epidemię koronawirusa.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wykonywanie i rozliczanie świadczeń standardowo realizowanych w ramach funduszu w placówkach zdrowia psychicznego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Warunkiem realizacji świadczeń jest zapewnienie dostępności personelu.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia danych zgodnie z przepisami zarządzenia psychiatrycznego lub zarządzenia o pilotażu, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

  • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.481 – sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.482 – wizyta instruktora terapii uzależnień za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych powinno być odnotowane w dokumentacji medycznej ze wskazaniem narzędzia komunikacji oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, NFZ rekomenduje przerwę w udzielaniu świadczeń grupowych i w oddziałach dziennych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom, młodzieży i seniorom.

Cały „Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych” dostępny jest na oficjalnej stronie NFZ.

Czytaj też:
Chiński lekarz: Koronawirus to nie grypa, szybko postępuje zapalenie płuc