Doświadczasz zawrotów głowy i nie wiesz, czy to objaw COVID-19? Co na to naukowcy?

Doświadczasz zawrotów głowy i nie wiesz, czy to objaw COVID-19? Co na to naukowcy?

Dodano: 
Rozmazany obraz
Rozmazany obraz Źródło: Pixabay / Felix_Hu
Zawroty głowy jako objaw COVID-19? Czy jeśli ich doświadczasz zawrotów głowy, może to oznaczać, że zostałeś zakażony koronawirusem? Sprawdź, co mówią o tym naukowcy.

Zawroty głowyCOVID-19 – czy występuje tu zależność? Czy mogą być one objawem zakażenia SARS-CoV-2? Coraz więcej pacjentów zadaje to pytanie, a także coraz więcej naukowców stara się na nie odpowiedzieć.

Zawroty głowy: jeden z objawów COVID-19?

Stanowisko badaczy, którzy przyglądali się różnym przypadkom COVID-19 i jego objawom mówi, że zawroty głowy mogą być symptomem tej choroby, jednak niespecyficznym, właściwym także wielu innym jednostkom. Co więcej, zawroty głowy pojawiają się znacznie rzadziej niż takie objawy jak kaszel koronawirusowy, utrata smaku i węchu, duszności, bóle mięśni, gorączka.

Jeden z szeroko zakrojonych raportów dotyczących zawrotów głowy jako objawów COVID-19 został opublikowany we wrześniu 2020 roku. Naukowcy zebrali w nim wszystkie dane, jakie zostały opublikowane na ten temat w prestiżowym serwisie naukowym PubMed. Zaznaczyli, że w ogóle nie powinno dziwić występowanie zawrotów głowy jako objawu COVID-19, bo zazwyczaj pojawiają się one przy większości różnych infekcji wirusowych. Co więcej, na samym początku pandemii Chińczycy twierdzili, że zawroty głowy są głównym objawem zakażenia SARS-CoV-2, co jednak w późniejszym czasie – na skutek rozwoju epidemii i pojawiania się kolejnych symptomów choroby – zostało negatywnie zweryfikowane.

Do 1 sierpnia 2020 roku ukazało się 14 artykułów naukowych, wiążących występowanie zawrotów głowy z COVID-19, opisano w nich przypadki 141 pacjentów z tymi objawami, pojawiającymi się także jako objaw główny. Okazało się, że u 2,13 procent pacjentów zawroty głowy występowały jako pierwszy objaw infekcji SARS-CoV-2, działo się tak głównie w Chinach. Podsumowując, naukowcy podkreślają, że choć zawroty głowy nie pojawiają się u wszystkich pacjentów z COVID-19, nie należy ich lekceważyć.

Zawroty głowy: jak często występują przy COVID-19?

Zawroty głowy nie są więc najczęstszym objawem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ale jak często w takim razie występują? Dokładnie przyjrzeli się temu badacze z samego Wuhan. Jedno z opracowanych przez nich – i szeroko zakrojonych – badańwskazuje, że na zawroty głowy skarżyło się 8 procent chorych na COVID-19, inne – mniejsze, jednak skupiające się wyłącznie na objawach neurologicznych, wykazało, że na zawroty głowy cierpi 16,8 procent osób zakażonych koronawirusem. Z kolei w Wielkiej Brytanii zliczono, ile osób skarży się na szumy uszne, powiązane często z zawrotami głowy – okazało się, że jest to mniej niż 10 procent wszystkich chorych na COVID-19.

Zawroty głowy a COVID-19: co dalej?

Jak postępować, gdy doświadcza się zawrotów głowy, związanych (być może) z COVID-19? Jeśli występują oprócz nich inne objawy, a konkretnie te cztery: temperatura powyżej 38℃, duszności, kaszel, a także utrata węchu lub słuchu, należy skontaktować się z lekarzem POZ, który nawet na podstawie teleporady może wystawić skierowanie na test na COVID-19. Dalsze postępowanie związane jest z jego wynikami i kolejnymi zaleceniami lekarza.

Jeśli okaże się, że otrzymasz pozytywny wynik testu na COVID-19, następnie podjęte zostanie leczenie, a zawroty głowy po chorobie nadal będą się u ciebie utrzymywać, należy skontaktować się z otorynolaryngologiem, który może zalecić rehabilitację przedsionkową, która przynosi pozytywne efekty u osób po COVID-19, co znalazło potwierdzenie w badaniach.

Jeśli zawroty głowy pojawiają się przy braku innych objawów związanych z COVID-19, również należy udać się do lekarza. Ich przyczyn może być wiele, m. in. nadciśnieniecukrzyca.

Czytaj też:
Najnowsze polskie rekomendacje leczenia COVID-19