Uchodźcy – „kozioł ofiarny” pandemii COVID-19

Uchodźcy – „kozioł ofiarny” pandemii COVID-19

Dodano: 
Obóz dla uchodźców w Syrii
Obóz dla uchodźców w Syrii / Źródło: Flickr / European Parliament
Pandemie nie dyskryminują, dostęp do opieki zdrowotnej także nie powinien tego robić. W przypadku COVID-19 ochrona uchodźców jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale pilnym celem zdrowia publicznego, które jest jedno dla nas wszystkich.

Chociaż dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do „podejścia całego rządu” i społeczeństwa do walki z COVID-19, wysiedlone populacje, w tym uchodźcy, zostały najbardziej zaniedbane. Często doświadczają niesprzyjających warunków życia, przeludnienia, ograniczonego dostępu do czystaj wody i urządzeń sanitarnych, przez co wykazują znaczną podatność w kontekście pandemii. Zły stanu zdrowia i odżywiania znacznie zwiększa ryzyko zakażenia.

Uchodźcy najbardziej narażeni na pandemię

W czasopiśmie Nature Medicine ukazał się artykuł „COVID-19 w warunkach humanitarnych i wnioski wyciągnięte z przeszłych epidemii”. Autorzy wzywają do globalnej reakcji w celu ochrony osób najbardziej narażonych podczas pandemii COVID-19. Zwracają uwagę, że wysiedlone populacje, w tym uchodźcy i migranci, często są pierwszymi ofiarami stygmatyzacji i niesprawiedliwie obwinianymi za rozprzestrzenianie się chorób, ale jednocześnie należą do najbardziej narażonych osób. Ponadto mogą napotkać większe trudności w dostępie do usług zdrowotnych niż ogół populacji.

Artykuł opiera się na wspólnych doświadczeniach wydziału Columbia Mailman School of Public Health w programie Forced Migration and Health, który prowadzi obecnie działania humanitarne, prowadzące do wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej. Autorzy tworzą interdyscyplinarną grupę naukowców i praktyków, w tym lekarzy, epidemiologów i prawników.

Jak zadbać o przesiedleńców?

Autorzy zwracają uwagę, jak ważne jest zapewnienie przesiedlonym populacjom, a także pracownikom służby zdrowia, którzy je obsługują, dostępu do środków zapobiegania i kontroli zakażeń, badań i leczenia. Ponieważ na całym świecie zgłaszane są krytyczne braki w środkach ochrony osobistej, wysiedlone populacje powinny zostać włączone do krajowych procesów reagowania na kryzys zdrowia. W ciężkich przypadkach wysiedlone populacje potrzebują dostępu do szpitali z łóżkami i oddziałami intensywnej terapii. Szczególną uwagę należy zwrócić na podgrupy najbardziej narażone na COVID-19, w tym osoby powyżej 50. roku życia, z obniżoną odpornością lub żyjące z chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego lub cukrzyca. Grupy te w szczególności wymagają umiejętności zachowania dystansu społecznego, a także dostępu do odpowiedniego szkolenia i zaopatrzenia oraz bezpłatnych badań i leczenia COVID-19.

Czytaj też:
Włoski rząd nie chce przyjmować imigrantów. Chodzi o koronawirusa

Opracowała:
Źródło: EurekAlert!
 0

Czytaj także