NRL: Apel w sprawie wynagrodzeń lekarzy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

NRL: Apel w sprawie wynagrodzeń lekarzy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

Dodano: 
Lekarz
Lekarz / Źródło: Fotolia / Stasique
8 kwietnia br. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w formie kontraktu w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Organizacja oczekuje rozwiązań w celu zapewnienia lekarzom ochrony dochodów.

„Biorąc pod uwagę szczególną rolę, jaką pełnią osoby wykonujące zawód medyczny w walce z epidemią koronawirusa oraz uwzględniając wysokie ryzyko zakażenia lub kontaktu z osobami zakażonymi, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. poz. 374 z późn. zm.) uregulować w sposób szczególny kwestię prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za czas kwarantanny dla lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. kontraktach” – czytamy w apelu do ministra.

Lekarze wskazują na powszechność tzw. zatrudnienia kontraktowego, którego celem jest obniżenie kosztu zatrudnienia oraz gwarancja powołania odpowiedniej kadry medycznej. W przypadku takich umów podmiot leczniczy zamawia określone świadczenia zdrowotne, a lekarz, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może wystawić fakturę za wykonane usługi. Na podstawie ustawy z dn. 2 marca pracownikom służby zdrowia, którzy wykonują zawód medyczny w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych przysługuje zasiłek chorobowy wynoszący 100% podstawy wymiaru.

Jednak, jak przekonują medycy, „w wypadku zatrudnienia kontraktowego kwarantanna lub izolacja skutkuje w praktyce znacznym obniżeniem dochodów lub nawet ich całkowitym pozbawieniem. Lekarze zatrudnieni na kontraktach podlegają bowiem ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach dobrowolnych”, a „w razie kwarantanny lub przymusowej izolacji nie otrzymają zasiłku w wysokości 100% swoich dotychczasowych przychodów, lecz zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru, która zwykle jest kwotą mniejszą niż rzeczywisty przychód z wykonywanych usług medycznych objętych kontraktem”. Lekarze chcą ponadto, by w przypadku zakażenia, choroby lub śmierci lekarza ubezpieczony był nie tylko lekarz, ale także jego rodzina.

„Na pierwszej linii frontu”

– Wojsko dostaje podwyżki, górnicy dostają podwyżki, a lekarze dostają oklaski, choć jesteśmy na pierwszej linii frontu – skomentował dla Wprost rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Rafał Hołubicki. Dodał, że dostawy maseczek i środków ochrony osobistej są realizowane zbyt późno.

– Od samego początku powinny być wprowadzone wszystkie nasze zalecenia, czyli dostęp do środków ochrony osobistej i pomoc dla tych, którzy chorują też na inne choroby. Trzeba zwracać uwagę na to, że teraz zajmujemy się koronawirusem, a reszta medycyny kuleje. Ludzie chorzy na raka nie przestają w tym momencie na niego chorować. Całą opieka w tych miejscach kuleje. Obawiamy się, że po wszystkim śmiertelność w chorobach onkologicznych wzrośnie. Zwracamy uwagę na podstawowe rzeczy, a ubezpieczenie jest podstawową sprawą, zwłaszcza, że koronawirus rozprzestrzenia się też w zawodach medycznych, jest niebezpieczeństwo zarażenia i wypadnięcia z tego systemu jako lekarz – poinformował rzecznik NIL.

W innym apelu wydanym tego samego dnia Naczelna Rada Lekarska wnioskuje o dodatek do wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj też:
Można wymieniać opony na letnie! Jest zgoda Ministerstwa Zdrowia
Czytaj też:
To nic, że nie masz maseczki ochronnej. Wyjaśniamy, co oznacza obowiązek zasłaniania twarzy

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / nil.org.pl
 0

Czytaj także