Zalecenia GIS dot. organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

Zalecenia GIS dot. organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

Dodano: 
Uczelnia, studenci
Uczelnia, studenci Źródło: Fotolia / Photographee.eu
Na zajęcia laboratoryjne studenci i wykładowcy nie powinni wnosić np. plecaków czy telefonów. Do tego konieczne będzie np. wietrzenie pomieszczeń co godzinę i dezynfekcja m.in. miejsc siedzących po każdych zajęciach – to niektóre zalecenia GIS dot. organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach.

W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni resort nauki wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przedstawienie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów przy organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych (po powrocie studentów na studia prowadzone w siedzibie uczelni lub jej filii).

GIS nie rekomenduje rutynowego przeprowadzania wśród studentów przed powrotem na zajęcia. Wyjaśnia jednak, że na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie ma w domu osoby odbywającej kwarantannę.

Jeśli zaś uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu. Taka osoba, jeśli nie wymaga specjalistycznej pomocy, powinna udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym, czy zapewnionym przez uczelnię) i skorzystać z teleporady medycznej.

Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. W związku z tym należy zapewnić miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste przed wejściem na zajęcia (plecak, torbę, kurtkę, telefon). Mogą to być np. szafki lub odrębne pomieszczenie, w którym będą przygotowane np. foliowe worki, w których studenci będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste.

Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe, a także używany sprzęt (również ten należący do studentów) należy przed i po każdych zajęciach.

Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone – przed zajęciami i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć, a toalety – regularnie dezynfekowane. GIS przypomina też, żeby przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem. W przerwie między zajęciami zaś studenci mogą jeść przyniesione przez siebie produkty.

W budynku, gdzie prowadzone są zajęcia oraz w czasie zajęć niezbędne jest też zachowywanie (odległość od innych osób co najmniej 2 m w każdym kierunku) i używanie maseczek lub przyłbic (dotyczy to również pacjentów). Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami nie jest w danej sali możliwe, należy podzielić grupy na mniejsze lub oddzielić stanowiska przegrodami.

Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki. Preparat do  powinna zapewnić uczelnia. (PAP)

Czytaj też:
Eksperci: Nie można zaniechać leczenia raka z powodu epidemii

Źródło: Nauka w Polsce PAP
 0

Czytaj także