MZ: Nowo powołany zespół opracuje strategię zwalczania epidemii COVID-19

MZ: Nowo powołany zespół opracuje strategię zwalczania epidemii COVID-19

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Hush Naidoo
20 lipca br. minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Zespół zajmie się m.in. analizą i planowaniem prac zakaźnych szpitali jednoimiennych.

Zadania Zespołu

Zgodnie z treścią dokumentu do zadań Zespołu należeć będzie:

 • analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19;
 • ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki z COVID-19;
 • opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych;
 • opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych;
 • opracowanie strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Skład Zespołu

W skład Zespołu, oprócz Przewodniczącego – Sekretarza lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wchodzą:

 • przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
 • przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych,
 • Krajowy Konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Prace mają rozpocząć się wraz z pierwszym posiedzeniem Zespołu, które odbędzie się w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zarządzenia. Działania zakończą się po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ocen, analiz i strategii, jednak nie później, niż 30 września br. Same projekty mają być przedłożone ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do 31 sierpnia br.

Czytaj też:
NFZ: Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego – także dla członków rodziny
Czytaj też:
NFZ: Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia
Czytaj też:
NFZ: Prawie 14 mld zł na refundację leków w 2020 r.

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia