NFZ: Prawie 14 mld zł na refundację leków w 2020 r.

NFZ: Prawie 14 mld zł na refundację leków w 2020 r.

Dodano: 
Lekarstwa
Lekarstwa / Źródło: Pexels / Pixabay
6 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację o wielkości kwoty refundacji i ilości dotychczas zrefundowanych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Jak podaje NFZ, w związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357), poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniosły (w tys. zł):

L.p. Wyszczególnienie Planowany całkowity budżet
na refundację na 2020 r.
Wykonanie za 05/2020 Wykonanie narastająco % wykonania całkowitego
budżetu na refundację
1 2 3 4 5 6=5/3

Całkowity budżet na refundację
(1+2+3+4)
13989434,00

1046
160,74

5667
986,77

40,52 %
1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
4282937,00

370
318,85

1750
883,13

40,88 %
2 leki stosowane w chemioterapii 732768,00

56
031,45

251
935,13

34,38 %
3 Refundacja, w tym:
8973729,00

619
810,44

3 665
168,51

40,84 %
3.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
8 932 700,00

617
063,97

3654
463,35

40,91 %
3.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
25066,00 1109,16
4192,71
16,73 %
3.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
15963,00
1637,31
6512,45
40,80 %
4 Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy 0,00 0,00 0,00 -

Czytaj też:
Technologie XXI wieku w cukrzycy: tak sprawdziły się w czasie epidemii koronawirusa
Czytaj też:
Nawet 2-3 mln Polaków ma problem z nietrzymaniem moczu. Polska jako jedyny kraj w Europie nie refunduje nowoczesnych leków
Czytaj też:
Wiceminister Gadomski dla „Wprost”: Nie zapomnieliśmy o onkologii. Będą nowe leki na listach refundacyjnych

Źródło: NFZ.gov.pl / Departament Ekonomiczno-Finansowy
 0

Czytaj także