COVID-19 może spowodować spadek średniej długości życia

COVID-19 może spowodować spadek średniej długości życia

Dodano: 
Starsza pani w maseczce
Starsza pani w maseczce / Źródło: Shutterstock / Antipina Daria
Nowa analiza oczekiwanej długości życia na całym świecie pokazuje, że pandemia COVID-19 może spowodować krótkotrwały spadek oczekiwanej długości życia w wielu regionach świata.

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie PLOS ONE, chyba że rozprzestrzenianie się choroby zostanie powstrzymane, COVID-19prawdopodobnie doprowadzi do skrócenia oczekiwanej długości życia na obszarach poważnie dotkniętych pandemią. W badaniu sprawdzono wpływ zgonów związanych z COVID-19 na oczekiwaną długość życia w czterech rozległych regionach świata w różnych wskaźnikach zakażeń i grupach wiekowych.

„Nasze badanie dostarcza pierwszej oceny potencjalnego wpływu COVID-19 na oczekiwaną długość życia w okresie według szeregu scenariuszy wskaźników rozpowszechnienia w okresie jednego roku” – mówi Guillaume Marois, badacz z IIASA, który kierował badaniem.

Oczekiwana długość życia

Oczekiwana długość życia jest miarą liczby lat, które przeciętny człowiek może przeżyć. Lepsza opieka zdrowotna, warunki socjoekonomiczne i edukacja to jedne z kluczowych czynników wpływających na nasze zdrowie i długość życia. Oczekiwana długość życia została wykorzystana jako miara rozwoju społecznego w różnych krajach i regionach. Rzeczywiście, w ciągu ostatniego stulecia oczekiwana długość życia znacznie wzrosła w wielu regionach świata.

W nowym badaniu naukowcy z IIASA zbudowali model mikrosymulacyjny, który symuluje prawdopodobieństwo zarażenia COVID-19, prawdopodobieństwo zgonu z jego powodu oraz prawdopodobieństwo zgonu z innej przyczyny przez okres jednego roku, biorąc pod uwagę różne wskaźniki śmiertelności z powodu choroby w różnych grupach wiekowych. Następnie obliczyli wpływ COVID-19 na oczekiwaną długość życia, rekonstruując tabele życia i oczekiwaną długość życia na podstawie symulacji i porównując je z danymi wykorzystanymi do danych wejściowych.

Wskaźniki śmiertelności w przypadku COVID-19

Okazało się, że przy bardzo niskich wskaźnikach rozpowszechnienia pandemia COVID-19 nie wpłynęłaby na oczekiwaną długość życia, ale przy wskaźnikach rozpowszechnienia wynoszących zaledwie 2% może spowodować spadek średniej długości życia w krajach, w których średnia długość życia jest wysoka – około 80 lat. Przy wyższych wskaźnikach rozpowszechnienia wpływ na oczekiwaną długość życia byłby większy, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej.

„Przy 10% rozpowszechnieniu utrata oczekiwanej długości życia prawdopodobnie przekroczy rok w krajach o wysokiej średniej długości życia, takich jak kraje Europy i Ameryki Północnej. Przy 50% oznacza to utratę trzech do dziewięciu lat życia. W regionach słabiej rozwiniętych wpływ jest mniejszy, biorąc pod uwagę fakt, że już w starszym wieku przeżywalność jest niższa”- mówi Marois. „Jednak nawet w najbardziej dotkniętych regionach oczekiwana długość życia prawdopodobnie poprawi się po zakończeniu pandemii” – dodaje.

Nowe badanie dostarcza ważnych pierwszych szacunków dotyczących wpływu COVID-19 na oczekiwaną długość życia, ale nowe osiągnięcia w opiece zdrowotnej lub szerszy wpływ pandemii na dostęp do opieki zdrowotnej lub systemy gospodarcze mogą również wpłynąć na śmiertelność i oczekiwaną długość życia. Naukowcy zwracają uwagę, że potencjalne przeciążenie systemów opieki zdrowotnej przy wyższych wskaźnikach chorobowości nieuchronnie doprowadziłoby do wyższej śmiertelności. Z drugiej strony, gdy pracownicy służby zdrowia zdobywają większe doświadczenie i wiedzę w leczeniu tej choroby, wskaźniki śmiertelności mogą się zmniejszyć.

Czytaj też:
Szczepionka nie powstrzyma od razu pandemii COVID-19. Dlaczego?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: MedicalXpress
 0

Czytaj także