Tocilizumab zmniejsza liczbę zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

Tocilizumab zmniejsza liczbę zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

Dodano: 
Naukowiec w laboratorium
Naukowiec w laboratorium Źródło:Pixabay / tatyanaBuzmakova_Krasnova
Badanie Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) wykazało, że środek przeciwzapalny tocilizumab zmniejsza ryzyko zgonu w przypadku hospitalizacji pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Badanie wykazało również, że tocilizumab skraca czas pobytu w szpitalu i zmniejsza potrzebę stosowania respiratora.

W ramach badania RECOVERY od marca 2020 r. sprawdzano szereg potencjalnych metod leczenia COVID-19. Tocilizumab, lek podawany dożylnie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, został dodany do badania w kwietniu 2020 r. do leczenia pacjentów z COVID-19, którzy wymagali tlenu i których organizmy objął stan zapalny. Rekrutacja do grupy leczonej tocilizumabem została wstrzymana w dniu 24 stycznia 2021 r., ponieważ w opinii komitetu nadzorującego do badania włączono liczbę pacjentów wystarczającą do ustalenia, czy lek przynosi znaczące korzyści.

Jak przebiegało badanie?

Ogółem 2022 pacjentów zostało losowo wybranych do grupy otrzymującej tocilizumab we wlewie dożylnym i porównano ich wyniki z 2094 pacjentami losowo wybranymi do standardowego leczenia. 82 proc. pacjentów przyjmowało steroidy ogólnoustrojowe, takie jak deksametazon.

Leczenie tocilizumabem istotnie zmniejszyło liczbę zgonów: 596 (29 proc.) pacjentów z grupy leczonej tocilizumabem zmarło w ciągu 28 dni w porównaniu z 694 (33 proc.) pacjentami w grupie pod zwykłą opieką. Tocilizumab zwiększał również prawdopodobieństwo nie tylko przeżycia, ale wypisu w ciągu 28 dni z 47 proc. do 54 proc. Korzyści te zaobserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym tych wymagających tlenu z respiratora i mechanicznej wentylacji.

Wśród pacjentów, którzy w momencie włączenia do badania nie otrzymywali inwazyjnej wentylacji mechanicznej, tocilizumab znacząco zmniejszył ryzyko progresji do inwazyjnej wentylacji mechanicznej lub zgonu z 38 proc. do 33 proc. Nie było jednak dowodów na to, że tocilizumab miał jakikolwiek wpływ na prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia inwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Czy nadzieją będzie terapia skojarzona?

W czerwcu 2020 roku badanie RECOVERY wykazało, że niedrogi i powszechnie dostępny steryd deksametazon zmniejsza liczbę zgonów wśród pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Lek szybko stał się to elementem standardowej opieki nad wszystkimi takimi pacjentami.

Dane sugerują, że u pacjentów z niedotlenieniem (wymagającym tlenu) i znacznym stanem zapalnym w COVID-19 leczenie skojarzeniem kortykosteroidu (takiego jak deksametazon) z tocilizumabem zmniejsza śmiertelność o około jedną trzecią u pacjentów wymagających zwykłego tlenu i o prawie połowę u pacjentów wymagających inwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Wstępne wyniki zostaną wkrótce udostępnione za pośrednictwem platformy medRxiv i przesłane do recenzowanego czasopisma medycznego. W tym wstępnym raporcie dostępne informacje o pierwotnym wyniku dotyczyły 92 proc. pacjentów.

Czytaj też:
Czy szczepionkę AstraZeneca można podawać seniorom? Odpowiada WHO
Czytaj też:
Zespół stresu pourazowego po COVID-19. Wiemy, u których pacjentów może się rozwinąć
Czytaj też:
Utrata węchu w COVID-19 a... popęd seksualny. Zaskakujący związek

Źródło: recoverytrial.net