Jasna i ciemna strona nowych leków przeciwcukrzycowych

Jasna i ciemna strona nowych leków przeciwcukrzycowych

Dodano: 
Pomiar cukru we krwi
Pomiar cukru we krwi / Źródło: Pixabay / PhotoMIX-Company
Każda nowa grupa leków niesie za sobą spore nadzieje na poprawę jakości i długości życia pacjentów. Z drugiej strony, stosowanie nowego leku może wiązać się z występowaniem rzadkiego, lecz bardzo poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Flozyny w leczeniu cukrzycy typu 2

Podstawą leczenia cukrzycy typu 2 jest kontrola glikemii poprzez regularny wysiłek fizyczny oraz odpowiednią dietę. Dodatkowo, wykorzystuje się metody farmakologiczne, wśród których podstawowym lekiem jest metformina. Flozyny to nowoczesna grupa leków doustnych przeznaczonych do leczenia cukrzycy typu 2. Leki te poprawiają stężenia cukrów oraz zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe czyli m.in. częstość występowania zawałów oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Dzięki pozytywnym właściwościom kardiologicznym flozyny stanowią bardzo atrakcyjną formę terapii dla pacjentów diabetologicznych, u których ryzyko sercowo-naczyniowe jest większe w porównaniu z osobami bez cukrzycy.

Zgorzel Fourniera a flozyny

Zgorzel Fourniera to martwicze zapalenie tkanek krocza wywoływane przez bakterie tlenowe jak i beztlenowe. Jest to rzadki stan nagły, wymagający pilnej interwencji chirurgicznej. Czynnikami ryzyka są m.in. cukrzyca oraz stany osłabionej odporności. Na łamach Annals of Internal Medicine ukazała się publikacja, ostrzegająca o związku między występowanie zgorzeli, a stosowaniem flozyn. Zgorzel u pięćdziesięciu pięciu pacjentów z cukrzycą typu 2 wystąpiła po 5-49 dniach od zastosowania leków z tej grupy. Spośród zidentyfikowanej grupy, trzy osoby zmarły. Jak podają autorzy publikacji, wprawdzie liczba zaobserwowanych przypadków zgorzeli była niewielka jak na liczbę osób, które stosują flozyny, to jednak ze względu na dramatyczny przebieg choroby lekarze i pacjenci powinni wiedzieć o ryzyku związanym ze stosowaniem nowej grupy leków.

Czytaj też:
Chirurg o powikłaniach cukrzycy: Gdy już dojdzie do owrzodzenia nogi, istnieje bardzo duże ryzyko amputacji

 0

Czytaj także