Solidarność społeczna umie rozpoznać ludzkie potrzeby i na nie odpowiadać. Hołownia i Kosiniak-Kamysz o sytuacji osób z niepełnosprawnościami

Solidarność społeczna umie rozpoznać ludzkie potrzeby i na nie odpowiadać. Hołownia i Kosiniak-Kamysz o sytuacji osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 
Od lewej: ekspert Instytutu Strategie2050 Łukasz Krasoń, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
Od lewej: ekspert Instytutu Strategie2050 Łukasz Krasoń, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP / Radek Pietruszka
System wsparcia osób z niepełnosprawnościami musi wreszcie „stanąć na nogach”. O tym, jak go „postawić w pionie” rozmawiano na spotkaniu zorganizowanym przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce po raz kolejny stała się przedmiotem publicznego wysłuchania w Sejmie. Do spotkania doszło z inicjatywy koła parlamentarnego Polska 2050 oraz klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej. Wzięli w nim udział Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a także przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami i eksperci.

Państwo powinno rozpoznać, kto i czego potrzebuje

„Nie ma dogmatu w pomaganiu, bo każda ludzka historia jest inna [...] Dzisiaj potrzebujemy państwa, które w mądry sposób pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują, a wspiera w rozwoju tych, którzy mogą i chcą pracować, uczyć się i iść za swoimi pasjami” – podkreślił Szymon Hołownia.

„Trzecia droga” proponuje tak zwaną mądrą solidarność społeczną, która – jak zauważył Szymon Hołownia – nie polega na rozdawnictwie pieniędzy, ale umie rozpoznać ludzkie potrzeby i na nie odpowiedzieć. Lider Polski 2050 zwrócił również uwagę na potrzebę wprowadzenia zintegrowanych rozwiązań w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Konieczne jest wdrożenie zmian między innymi w systemie orzekania o niepełnosprawności, a także w ustawie o asystencji osób z niepełnosprawnościami i opiece wytchnieniowej.

„Trzecia droga ma być drogą włączenia osób z niepełnosprawnościami do pełnej partycypacji społecznej, zawodowej, kulturalnej, oświatowej w każdym wymiarze, w jakim sobie zapragniemy i w jakim potrzebujemy” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Świadczenia pielęgnacyjne dla większej liczby osób

Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym przygotuje poprawki do projektu „Pełnoprawni” sporządzonego w grudniu 2022 roku. Powstaną one w oparciu o postulaty zgłoszone przez ekspertów i przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. Ogłosił też, że będzie walczył o podwyższenie progu zarobków, przy których możliwe jest otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a także realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Mowa o zrównaniu prawa do świadczeń bez związku z tym, kiedy niepełnosprawność zaistniała.

Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas spotkania, wspomniał również o konieczności wprowadzenia zmian w podejściu do aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, a także systemach pomocy społecznej. Dystrybucja środków finansowych powinna następować w oparciu indywidualne potrzeby obywatela. Państwo musi zapewnić mu minimum bezpieczeństwa i nie może ograniczać go na drodze samorozwoju.

Postulaty środowisk osób z niepełnosprawnością

Opiekunom osób z niepełnosprawnością nie zależy na pieniądzach, tylko szeroko zakrojonej pomocy – od momentu urodzenia chorego dziecka przez cały okres jego życia. Ważne jest to, by stworzyć osobom z niepełnosprawnością godne miejsce do życia i realizowania swojego indywidualnego potencjału. Potrzeby tej grupy nie powinny być realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ale odrębną jednostkę centralną, która zajęłaby się sprawami osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też:
Twoje orzeczenie o niepełnosprawności wygasa tego dnia? To najgorsza z opcji, pospiesz się z wnioskiem o nowe
Czytaj też:
Zmiany w ulgach dla krwiodawców: czy nadal będzie przysługiwać zniżka na przejazdy?