Jak walczyć z mięśniakami macicy?

Jak walczyć z mięśniakami macicy?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak walczyć z mięśniakami macicy? (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Zdiagnozowanie mięśniaków macicy nie musi oznaczać dla kobiety interwencji chirurgicznej. W Polsce dostępna jest nowa, farmakologiczna metoda, która daje szansę na leczenie oszczędzające. W Polsce nadal jednak przeważający odsetek pacjentek poddawany jest zabiegowi usunięcia macicy. Na te i inne tematy dotyczące leczenia mięśniaków macicy debatowali przedstawiciele organizacji kobiecych, eksperci, parlamentarzystki i dziennikarze.
Mięśniaki macicy to łagodne guzy narządu rodnego. Do tej pory nie został w pełni poznany proces ich powstawania. Mięśniaki występują u ok. 40% kobiet między 35. a 55. rokiem życia . W zależności od umiejscowienia i wielkości mogą powodować różne dolegliwości. Najczęściej są to obfite, przedłużające się krwawienia miesiączkowe, częste oddawanie moczu, przewlekłe bóle krzyża, powiększenie obwodu brzucha, bolesne współżycie, trudności z zajściem w ciążę czy poronienia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. W leczeniu mięśniaków kluczowe są: regularna kontrola lekarska, szybka diagnoza
i optymalny wybór terapii.

W Polsce dostępne są różnorodne metody leczenia mięśniaków macicy. Ich indywidualny dobór uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od wieku pacjentki, umiejscowienia mięśniaka, jego rozmiaru i unaczynienia. Poza znanymi od dawna metodami m.in. histerektomią (operacyjne usunięcie macicy), embolizacją tętnic macicznych, kriomiolizą (zamrożenie tkanek guza po wprowadzeniu do mięśniaka kriosondy), miomektomią (wyłuszczenie mięśniaków) współczesna medycyna oferuje innowacyjną terapię opartą na substancji czynnej – octanie uliprystalu. Octan uliprystalu należy do grupy specyficznych modulatorów receptora progesteronowego. „Uliprystal oddziałuje wyłącznie na tkankę zmienioną chorobowo. Poprzez specyficzne łączenie się z receptorem progesteronowym wywołuje zmiany destrukcyjne w samym mięśniaku, nie niszcząc otaczającej guz zdrowej tkanki.

W efekcie mięśniak zaczyna rozmiękać, co umożliwia jego absorpcję i stopniowe zmniejszenie się objętości guza” – zaznacza prof. zw. dr hab. n. med Stanisław Radowicki, Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Octan uliprystalu najszybciej ze wszystkich metod farmakologicznych stosowanych w leczeniu mięśniaków hamuje nadmierne krwawienie z dróg rodnych. W ciągu 2  dni od podania leku pacjentki przestają krwawić, a niektóre z nich już po dobie leczenia odczuwają znaczną poprawę komfortu życia.

„Nowoczesna farmakoterapia mięśniaków jest bardzo skuteczna, dobrze tolerowana przez pacjentki i oszczędza im uciążliwych działań niepożądanych. Stanowi cenne uzupełnienie leczenia przedoperacyjnego. Uliprystal jest kamieniem milowym w walce z mięśniakami macicy – dodaje prof. Kotarski, Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie.

Mięśniaki macicy poprzez dyskomfort, który wywołują, potrafią skutecznie utrudnić codzienne życie. Poza dolegliwościami wpływającymi na  jakość życia pacjentek mogą być także przyczyną problemów z zajściem w ciążę. To właśnie dla tych pacjentek wybór metody leczenia jest szczególnie ważny, ponieważ poddane zabiegowi chirurgicznemu mogą utracić szansę na posiadanie potomstwa. „Dzisiaj diagnoza mięśniaków macicy nie oznacza końca marzeń o macierzyństwie. Zastosowanie terapii farmakologicznej jest szansą na uniknięcie zabiegu histerektomii, zatem pozwala oszczędzić macicę i umożliwia pacjentce przygotowanie się do ciąży. Macica to ważny atrybut kobiecości. Cieszę się, że farmakoterapia pozwala nam go zachować” – twierdzi Alina Pulcer, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.

W wydarzeniu zorganizowanym pod auspicjami Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi MAGNOLIA wzięli udział przedstawiciele organizacji pacjenckich zajmujących się problematyką kobiet oraz organizacji zrzeszających kobiety: Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Liga Kobiet Polskich, Stowarzyszenie „Amazonki" Warszawa Centrum, Polskie Amazonki – Ruch Społeczny, Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska. Spotkanie odbyło się 20 listopada w Warszawie w ramach kampanii edukacyjnej „Między nami kobietami”, poświęconej mięśniakom macicy, której inicjatorem jest firma Gedeon Richter. Wsparcie merytoryczne inicjatywie zapewnili prof. Stanisław Radowicki, prof. Jan Kotarki i dr Mariusz Zimmer.

Więcej informacji o mięśniakach macicy znajduje się na stronie internetowej: www.miesniakimacicy.pl .