Zdiagnozowani, ale nie leczeni. Rak płuca zbiera coraz większe żniwo

Zdiagnozowani, ale nie leczeni. Rak płuca zbiera coraz większe żniwo

Dodano: 
4. European Cancer Forum
4. European Cancer Forum
Na raka płuca umiera w Europie co roku 250 tys. osób, ok. 70 proc. stanowią mężczyźni. Jak zwiększyć dostęp do innowacyjnego leczenia pacjentom z zaawansowanym nowotworem oraz wykrywalność w pierwszej fazie choroby? W Brukseli odbyło się 4. European Cancer Forum z udziałem specjalistów z Unii Europejskiej, którzy wskazywali rozwiązania.

Rokowanie chorych z rozpoznaniem raka płuca jest wciąż niezadowalające, ponieważ wskaźnik przeżycia pięcioletniego chorych nie przekracza 20 proc. W wielu krajach, w tym również w Polsce są problemy zarówno z diagnostyką, jak i dostępnością do najnowszych metod – wskazywali specjaliści.

„Prawie 50 proc. pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuca nie jest w Polsce leczonych, bo leczenie nie może być wdrożone ze względu na zbyt późną diagnozę i zły stan zdrowia pacjenta. U chorych najczęściej stosuje się chemioterapię, która ich osłabia. Dostęp do nowoczesnych terapii celowanych i immunoterapeutycznych wśród pacjentów, jest wciąż marginalny” – powiedziała Ewelina Szmytke, prezes Lung Cancer Europe.

Objawy raka płuca

Za główną przyczynę zachorowań uznawane jest palenie papierosów, narażenie na działanie substancji toksycznych, wpływ środowiska oraz czynniki genetyczne. Objawy raka płuca są zwykle łagodne we wczesnych stadiach i z tego powodu są często niezauważane lub bagatelizowane, zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy pierwszego kontaktu. Większość chorych na raka płuca jest diagnozowana dopiero w stadium zaawansowanym lub przerzutowym.

„Nawet jeśli rak płuca jest wykryty dosyć wcześnie, to ścieżka prowadzenia pacjenta często nie jest ułożona poprawnie w wielu krajach UE. To powoduje opóźnienie w dostępie do leczenia. Dodatkowo brakuje często finansowania testów, które pozwalają stwierdzić, z jakim typem raka mamy do czynienia” – powiedział Thomas Hofmarcher, dyrektor Swedish Institute for Health Economics.

Nowe opcje terapii raka płuca

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Europejska Agencja Leków zarejestrowała aż 20 nowych leków do stosowania w terapii tego nowotworu, zwłaszcza w zaawansowanym stadium.

„Jakość życia pacjenta na immunoterapii jest bardzo dobra. To leczenie, poza swoją wyjątkową skutecznością, ma też wiele zalet, związanych z codziennym życiem chorego. Prowadzenie tego leczenia nie wymaga hospitalizacji, jest ono w większości przypadków dobrze tolerowane" – wskazują onkolodzy.

Nierówny dostęp do nowoczesnego leczenia

Wprowadzenie immunoterapii oraz nowych leków terapii celowanej doprowadziło do dużych zmian w leczeniu raka płuca. W wielu krajach pacjenci nie otrzymują jednak wciąż leczenia zgodnie z nowymi standardami. Jak wskazują eksperci, główną przeszkodę stanowią:

  • opóźnienia w refundacji nowoczesnych leków,
  • ograniczony budżet na leki,
  • brak edukacji medycznej.

„W przypadku nowotworu płuca należy dążyć do lepszego wykorzystania możliwości leczenia skojarzonego, co dotyczy odpowiedniego łączenia metod miejscowego postępowania z lekami przeciwnowotworowymi” – uważa Thomas Hofmarcher, dyrektor Swedish Institute for Health Economics.

Profilaktyka raka płuca

Specjaliści zwracają uwagę na konieczność zwiększenia skuteczności profilaktyki zachorowania na raka płuca. Ich zdaniem konieczne jest:

  • usprawnienie diagnostyki,
  • tworzenie ośrodków kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,
  • zapewnienie możliwości oceny molekularnej nowotworu,
  • wykorzystane możliwości leczenia skojarzonego.

Czytaj też:
Szczepionki terapeutyczne na raka. Na jakim etapie są badania?
Czytaj też:
Nowe metody leczenia raka płuca – rosną szanse medycyny w walce z tym nowotworem

 0

Czytaj także