Bez wyzwań nie ma sukcesu

Bez wyzwań nie ma sukcesu

Dodano: 
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński / Źródło: Materiały partnera
– Zainicjowałem ogólnopolskie działania, takie jak badania przesiewowe słuchu u dzieci – mówi prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii.

Katarzyna Białek: Panie profesorze, oprócz pełnienia funkcji dyrektora Fizjologii i Patologii Słuchu jest pan konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii. Jakie działania były realizowane przez pana do tej pory?

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński: Udział konsultanta krajowego w kierowaniu polityką zdrowotną wynika z realizacji poszczególnych zapisów ustawy i rozporządzenia. Konsultant jest przedstawicielem ministra zdrowia, delegowanym do rozwiązywania problemów związanych z działalnością kliniczną różnych podmiotów leczniczych oraz dydaktyczną – związaną ze szkoleniem podyplomowym.

Konsultant krajowy ma możliwość kreowania nowych kierunków działań odnoszących się do szeroko rozumianego zdrowia publicznego. W moim przypadku takie działania miały zasięg zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. W wymiarze krajowym najważniejsze było przygotowanie programów powszechnych badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny oraz wspieranie programów tworzonych przez przedstawicieli środowiska.

Programy badań przesiewowych z wykorzystaniem narzędzi e-zdrowia, przygotowane pod moim kierownictwem, posłużyły jako podstawa do opracowania europejskiego konsensusu naukowego, który został przyjęty przez przedstawicieli wszystkich krajów UE i organizacje europejskie audiologów, foniatrów, terapeutów mowy oraz grupę ekspercką okulistów w Warszawie. Następnie, podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiłem programy dotyczące wczesnego wykrywania wad słuchu, wzroku i mowy ministrom zdrowia krajów członkowskich.

W efekcie Parlament UE przyjął konkluzję w tej sprawie, a dzięki temu możliwe było przeprowadzenie powszechnych badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci szkolnych we wszystkich miasteczkach i wsiach w Polsce, prowadzone we współpracy z KRUS i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Aktualnie trwa powszechny program badań przesiewowych dla pierwszoklasistów na terenie całego województwa mazowieckiego, realizowany we współpracy z organami samorządowymi. Kolejną inicjatywą konsultanta krajowego, realizowaną w ostatnich latach, były działania na rzecz poprawy zdrowia Polaków. Miało to miejsce podczas dwóch ostatnich akcji „Lata z Radiem” prowadzonych przez Program 1 PR oraz w ostatnim roku przez telewizje regionalne. Inicjatywa ta została wsparta przez Komitet Nauk Klinicznych PAN oraz grono ekspertów z wielu specjalności medycznych. Ważną działalnością konsultanta krajowego było też wspieranie inicjatyw środowiska lekarskiego, w tym programu dotyczącego wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, które stanowią coraz większe zagrożenie dla współczesnego

Jakie są dalsze plany wspierania polityki profilaktyki schorzeń społecznych w Polsce?

W obecnym roku planowane jest kolejne przedsięwzięcie uwzględniające współpracę wielu specjalności w programie profilaktyki społecznej „Po Pierwsze Zdrowie”. W program włączyło się, podobnie jak wcześniej, Polskie Radio oraz programy regionalne TVP. Głównym celem tych działań jest udzielenie, podczas całej akcji letniej, konkretnej pomocy tysiącom pacjentów, a jednocześnie przygotowanie dla ministra zdrowia oraz władz na innych szczeblach raportu przedstawiającego model powszechnych badań przesiewowych, pozwalający określić potrzeby zdrowotne i oczekiwania społeczne w różnych grupach wiekowych.

Jaką korzyść ma z działalności konsultanta statystyczny pacjent?

Statystyczny polski pacjent, dzięki działaniom podejmowanym przez całe grono konsultantów krajowych oraz wojewódzkich, ma zapewniony odpowiedni poziom udzielanych usług. W obrębie mojej specjalności oraz pokrewnych – otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii – Polacy mają, przynajmniej w naszym Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. społeczeństwa.


prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Światowego Centrum Słuchu. Krajowy konsultant w dziedzinie

Źródło: Wprost

Czytaj także

 0