Schizofrenia – czy można żyć aktywnie z tą chorobą?
Artykuł sponsorowany

Schizofrenia – czy można żyć aktywnie z tą chorobą?

Dodano: 
Schizofrenia
Schizofrenia Źródło:Pixabay
Schizofrenia jest jedną z najbardziej stygmatyzujących chorób. Jej diagnoza budzi naturalną obawę przed przyszłością. W głowie pacjenta rodzi się szereg pytań. Osoby chore na schizofrenię chcą się uczyć, pracować, realizować swoje pasje, założyć rodzinę i być aktywne społeczne. Dzięki nowoczesnym terapiom stało się to możliwe.

Schizofrenia nie jest już wyrokiem

Bez odpowiedniego leczenia i opieki lekarza nie jest łatwe zapanowanie nad chorobą. Schizofrenia jest schorzeniem, które powoli odbiera człowiekowi jego „ja”. Pacjenci mają problemy z komunikacją z innymi, trudno jest im wyrazić emocje – stają się one płytkie, spada ich motywacja do działania, odsuwają się od bliskich, rzadko odczuwają radość, dominuje zaś apatia. Powoli wycofują się z codziennego życia, odizolowują się społecznie, zamykają w swoim wewnętrznym świecie, co bardzo utrudnia proces leczenia. A życie ze schizofrenią może wyglądać inaczej.

„Obraz osoby cierpiącej na schizofrenię na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił. Diagnoza nie jest już wyrokiem. Przy odpowiednim leczeniu pacjenci latami mogą żyć bez nawrotów choroby, studiować, pracować, uczyć się, prowadzić udane życie rodzinne i społeczne. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wśród nas są osoby zmagające się z tą chorobą – gdyż prowadzą życie takie jak my” – mówi prof. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Czy życie bez nawrotów jest możliwe?

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, przebiegającą z okresami nawrotów, zaostrzeń objawów i remisji, ale przy odpowiednim leczeniu, z momentami, gdy pacjent nie ma zaburzeń. Leczenie schizofrenii jest długotrwałe, często wieloletnie i najbardziej skuteczne, jeśli rozpoczęte jest we wczesnym okresie rozwoju choroby. Wówczas pozwala na szybki powrót pacjenta do normalnego funkcjonowania i „zatrzymanie” go w społeczeństwie. Szansą dla pacjentów na normalne życie są leki o przedłużonym działaniu podawane raz na 3 miesiące (LAT, ang. long-acting treatment), które zapewniają przede wszystkim stabilny poziom substancji czynnej w organizmie, co daje pewność, iż leczenie przeciwpsychotyczne jest najbardziej skuteczne.

„Współczesna farmakoterapia spowodowała zmianę paradygmatu leczenia schizofrenii. Możliwe stało się osiągnięcie pełnej remisji i powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania. Warunkiem jest jednak możliwie wczesne rozpoczęcie leczenia, współpraca pacjenta z lekarzem, stosowanie się do jego zaleceń i systematyczna terapia. Tylko to pozwala na aktywne społeczne i zawodowe życie ze schizofrenią” – mówi prof. Piotr Gałecki.

***

Kampania informacyjno-edukacyjna „Życie bez nawrotów” ma na celu zbudowanie świadomości wokół problematyki schizofrenii, sytuacji pacjentów i ich opiekunów oraz konsekwencji społeczno-ekonomicznych związanych z chorobą. Jest ona również przyczynkiem do dyskusji o kierunkach zmian w opiece nad osobami chorymi na schizofrenię w Polsce. Kampania jest realizowana przy wsparciu firmy Janssen-Cilag Polska.

Źródło: Materiał powstał w ramach kampanii „Życie bez nawrotów”