Uwzględnić złożoność sytuacji pacjenta

Uwzględnić złożoność sytuacji pacjenta

Dodano: 
Jedną z naszych ambicji jest zostanie liderem procesu dostosowania polskiej medycyny do skutecznego redukowania skutków urazów – mówi dr Grzegorz Adamczyk, ordynator CM Gamma.

Jaka wizja przyświecała państwu podczas tworzenia CM Gamma?

Zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym Polacy chcący coraz dłużej pozostać w dobrym zdrowiu otrzymaliby całościową opiekę – od pełnej i szczegółowej diagnozy, poprzez leczenie, aż po rehabilitację. W CM Gamma pacjent nie jest jedynie numerem PESEL, traktujemy jego problem jako całość, wykraczając poza ustalone przez publiczny system zdrowotny ramy leczenia poszczególnej jednostki chorobowej. Obejmujemy go pełną opieką medyczną, ponieważ nam naprawdę zależy, aby go prawidłowo zdiagnozować i wyleczyć.

A specjaliści są w stanie pomóc niemal wszystkim pacjentom?

Zakres pomocy jest różny w różnych przypadkach. Przede wszystkim potrzebna jest motywacja pacjenta. Na przykład często po urazach kończyn górnych pojawia się przykurcz ręki, co uniemożliwia pełną aktywność zawodową pacjenta. Dla niego kluczowe jest zniwelowanie tego skutku urazu, w czym możemy mu pomóc, ustalając odpowiednią rehabilitację. Kiedy ręka wraca do pozycji funkcjonalnej i zapewniony jest choćby niewielki zakres ruchomości palców, pacjent może na przykład wrócić do pracy z klawiaturą i myszką komputerową. To otwiera możliwości zawodowe i życiowe. Chodzi o to, aby wyrwać chorego z kontekstu choroby i beznadziei.

Jak udało się państwu zgromadzić tak profesjonalny i zmotywowany zespół?

W ciągu 32 lat pracy w służbie zdrowia, zarówno publicznej, jak i prywatnej, byłem udziałowcem Carolina Medical Center przez 16 lat – zajmowałem się najtrudniejszymi przypadkami medycznymi, współpracując z wieloma specjalistami, których kompetencje i motywacja wykraczały poza możliwości, jakie zapewniały im publiczne placówki zdrowia. Większość tych specjalistów udało się zaangażować w działalność CM Gamma. Lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki itd. to osoby, które przychodzą do tego zawodu z powołania. Dla nich satysfakcją jest praca w miejscu, w którym naprawdę mogą pomóc pacjentom. W CM Gamma spotykają się z wieloma niestandardowymi przypadkami. Nasi specjaliści kontaktują się nie tylko z sobą w ramach naszego szpitala, lecz także z ekspertami z innych ośrodków w Polsce, mających podobną filozofię i metody leczenia.

Współpracują państwo z firmami ubezpieczeniowymi oraz kancelariami reprezentującymi poszkodowanych. Co zachęca je do tej współpracy?

Uczestnicy rynku ubezpieczeń są zainteresowani zmniejszeniem trwałych skutków urazów. Dzięki temu mogą wypłacać adekwatne odszkodowania i inne świadczenia. Coraz więcej Polaków ubiega się bowiem o zadośćuczynienie nie tylko za uraz, ale i za odległe jego konsekwencje, takie jak desocjalizacja, utrata możliwości zarabiania, straty moralne itp. Rośnie też grupa pacjentów zainteresowanych nie tylko wyleczeniem urazu, lecz także powrotem do dobrej formy, zmniejszeniem dolegliwości bólowych, zwiększeniem zakresu ruchu. Z naszego doświadczenia wynika, że często badania diagnostyczne po urazach nie są kompletne, pacjenci ubiegają się więc o odszkodowania na podstawie nierzetelnej diagnozy, która często nie obejmuje dodatkowych następstw. Nasi specjaliści, przygotowując raport medyczny, wskazują stan obecny oraz potencjalne ryzyko wywołane zaniechaniem lub błędnym leczeniem. Jesteśmy do tego przygotowani, bo potrafimy spojrzeć na pacjenta całościowo, a jego problem potraktować kompleksowo. Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną i współpracujemy z najlepszymi specjalistami. To warunkuje sporządzenie adekwatnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Wystawiane przez nas opinie często stanowią podstawę decyzji biegłych sądowych. Dla towarzystw ubezpieczeniowych i firm reprezentujących pacjenta ważna jest transparentność naszych działań. Firmy często obawiają się, że system działania kliniki będzie promował drogie, nie zawsze konieczne procedury. U nas uzyskają informacje o zasadności każdego zleconego badania czy zabiegu, podajemy także przybliżone perspektywy tego, co uda się w wypadku danego pacjenta uzyskać i w jakim czasie. Na podstawie takiego planu firma ubezpieczeniowa wraz z pacjentem podejmują decyzję, czy skorzystają z naszych usług. Jedną z naszych ambicji jest zostanie liderem procesu dostosowania polskiej medycyny do skutecznego redukowania skutków urazów poprzez opracowanie odpowiednich procedur medycznych, schematów diagnostycznych itp., wymaganych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. �

GRZEGORZ ADAMCZYK – ORDYNATOR CM GAMMA, SPECJALISTA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, JEDEN Z LE- KARZY POLSKIEJ KADRY SIATKARZY I LEKARZ POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Okładka tygodnika WPROST: 27/2014
Więcej możesz przeczytać w 27/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0