Niewydolność serca: dobra diagnoza i leczenie to podstawa
Artykuł sponsorowany

Niewydolność serca: dobra diagnoza i leczenie to podstawa

Dodano: 
Lekarz
Lekarz Źródło:Fotolia / s_l
Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie przepompowywać odpowiedniej ilości krwi w celu zaspokojenia potrzeb organizmu. Przewiduje się, że co drugi pacjent umrze w ciągu 5 lat od momentu stwierdzenia choroby. Dlatego też niewydolność serca należy uznać za jedno z wyzwań systemowych i społecznych.

Niewydolność serca – jak zdiagnozować chorobę

Pierwsze objawy niewydolności serca często rozwijają się w sposób niezauważony, dlatego schorzenie określa się jako podstępną dolegliwość. Chory gorzej toleruje wysiłek, odczuwa duszność nawet przy szybkim marszu. Niewydolność serca rozwija się i problemy pojawiają się przy coraz lżejszym wysiłku, a nawet przy wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności. Z czasem objawy stają się coraz bardziej dokuczliwe. W przypadku pojawienia się objawów, takich jak: szybsze męczenie się, duszność, obrzęki nóg, konieczna jest wizyta u lekarza. Jeśli lekarz będzie podejrzewać niewydolność serca lub inne problemy kardiologiczne, konieczne jest wykonanie badania echokardiograficzne serca (echo serca).

Niewydolność serca – przyczyny choroby

Niewydolność serca jest efektem przebytych chorób, np. zawału serca, choroby wieńcowej, zapalenia mięśnia sercowego, wad wrodzonych serca, wad zastawkowych, migotania przedsionków. Czynnikami ryzyka są: wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, otyłość, palenie papierosów.1

Już dziś szacuje się, że na niewydolność serca choruje od ok. 600-700 tys. osób w Polsce, a liczba ta będzie nadal rosła – twierdzą autorzy raportu „Niewydolność serca w Polsce - raport 2016”. W ciągu najbliższych 10 lat, ma ona wzrosnąć nawet o ok. 25 proc.2 Powodem jest starzenie się społeczeństwa oraz – paradoksalnie – coraz lepsze leczenie zawału serca, choroby wieńcowej, wad wrodzonych serca. W efekcie chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej wydolnym sercem.

Niewydolność serca - problem społeczny

To problem dotyczy jednak nie tylko osób starszych. Zawały serca zdarzają się już u czterdziestolatków, a nawet u osób młodszych. Przyczyną niewydolności serca u młodych osób mogą być też arytmie i powikłania po infekcjach wirusowych i bakteryjnych (zapalenie mięśnia sercowego).

Kluczowym problemem w Polsce jest późne diagnozowanie schorzenia, trudności w dostępie do opieki specjalistycznej, częste hospitalizacje pacjentów z powodu zaostrzenia choroby, co jest spowodowane niedostatecznym leczeniem ambulatoryjnym. Jeśli leczenie nie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, rokowanie w niewydolności serca jest gorsze niż w wielu najczęściej występujących nowotworach – wynika z raportu „Niewydolność serca w Polsce - raport 2016”.

W porównaniu do krajów Europy Zachodniej w Polsce na niewydolność serca choruje więcej osób w młodszym wieku, a przebieg choroby jest u nich cięższy ze względu na częste hospitalizacje. Z raportu „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa”, opracowanego przez Instytut Innowacyjna Gospodarka, wynika, że Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów OECD w kategorii liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Na diagnostykę i leczenie niewydolności serca w Polsce przeznacza się 3,2 proc. środków NFZ. 90 proc. tych kosztów stanowi leczenie szpitalne.4

Eksperci szacują, że koszty leczenia niewydolności serca w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce podwoją się ze względu na starzenie się społeczeństwa. Niezbędne są zmiany w sposobie leczenia i systemie opieki nad chorymi, których celem będzie zmniejszenie liczby hospitalizacji na rzecz lepszej diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego.

Niewydolność serca – dostęp do farmakoterapii

Pacjenci chorzy na niewydolność serca powinni mieć dostęp do leczenia, które jest zgodne z europejskimi i krajowymi wytycznymi klinicznymi. Dzięki temu grupa najbardziej potrzebujących pacjentów może wrócić do normalnego funkcjonowania, cieszyć się życiem osobistym i zawodowym.

Skuteczna farmakoterapia przyczynia się do redukcji ilości hospitalizacji i ogranicza koszty leczenia z perspektywy finansów publicznych.

PL1903981447

Novartis


[1] Źródło: Ponikowski P, Anker S, AlHabib K, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide, European Society of Cardiology, 2014.

[2] http://www.niewydolnosc-serca.pl/barometr.pdf

[3] (Źródło: Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa, Instytut Innowacyjna Gospodarka: http://ingos.pl/)

Źródło: Novartis