Z jakimi problemami zdrowotnymi zmagają się piłkarki? Niepokojące wyniki badań

Z jakimi problemami zdrowotnymi zmagają się piłkarki? Niepokojące wyniki badań

Dodano: 
Mecz piłki nożnej
Mecz piłki nożnej Źródło: Shutterstock / Oleg Dimitrov
Piłkarki mają nawet trzykrotnie większe zmiany w odcinku karku oraz asymetrię miednicy, niż kobiety, które nie grają na boisku. Najczęściej kopią piłkę prawą nogą, ich mięśnie nie pracują symetrycznie, jedna strona ciała ulega większym obciążeniom, nierównomiernie rozciągają się też powięzie – wykazały badania z udziałem zawodniczej ekstraligi kobiet.

Urazom, głównie kolan, i wadom postawy można zapobiec poprzez mądry trening. Nad profilaktyką przeciążeń kręgosłupa podczas cyklu treningowego piłkarek pracuje interdyscyplinarny zespół naukowców. Badania postawy zawodniczek wskazują, że piłkarki potrzebują precyzyjnego zestawu ćwiczeń, które ustabilizują odcinek lędźwiowy i zmniejszą nierównowagę mięśniowo-powięziową.

Pomiary polskich piłkarek

Pomiarom optycznym poddały się zawodniczki polskiej Ekstraligi Kobiet z zespołu AZS PSW Biała Podlaska. Naukowcy zastosowali metodę fotogrametrii trójwymiarowej. Zbadali, jak na postawę ciała młodych kobiet uprawiających piłkę nożną wpływają asymetryczne obciążenia związane ze specyfiką tej dyscypliny sportowej.

Badanie prowadził od 2016 r. zespół w składzie: dr inż. Marek Sutkowski i dr inż. Sławomir Paśko z Politechniki Warszawskiej, dr Beata Żuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr inż. Tomasz Grudniewski z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Scientific Reports.

Ruch wpływa na całą postawę

Jak przypomnieli badacze, nasza postawa ściśle wiąże się z aktem ruchu. Statyczna pozycja ciała rozpoczyna i kończy wszystkie czynności motoryczne. Poprzez badania postawy sportowców naukowcy dowiedli, że obciążenie treningowe wpływa na kondycję i rozwój organizmu. U młodych kobiet trenujących piłkę nożną, asymetrie ciała mogą być spowodowane przez jednostronne obciążenia treningowe, zajmowaną pozycję na boisku lub przez powtarzalnie ruchy wykonywane tylko jedną, preferowaną kończyną. Zdaniem badaczy warto wprowadzać do treningu ćwiczenia mające na celu zmniejszenie nierównowagi mięśniowo-powięziowej.

Jak zaznaczyli w swojej publikacji naukowcy, piłka nożna kobiet jest stosunkowo młodą dyscypliną sportową. Podobnie jak piłka nożna mężczyzn, jest to sport wytrzymałościowy z powtarzającymi się złożonymi sekwencjami ruchowymi, a także wysokim ryzykiem obrażeń nóg. W większości przypadków obrażenia te wiążą się z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego. Co ciekawe, kobiety grające w piłkę nożną mają zwykle urazy kolan w nodze podpierającej, podczas gdy mężczyźni mają obrażenia kończyny prowadzącej piłkę. Przyczyny tych rozbieżności mogą być związane z różnicami anatomicznymi. Również kontrola nerwowo-mięśniowa zależy od płci. Konieczne jest jednak przeprowadzenie osobnych badań tego zagadnienia z udziałem piłkarek.

Badania nad postawą ciała piłkarek

Polscy badacze oceniali postawę ciała piłkarek w oparciu o wybrane punkty ciała w dwóch pozycjach statycznych, czyli w pozycji nawykowej i aktywnie korygowanej. Bezdotykową metodą pomiaru optycznego przebadano 42 kobiety w wieku od 16 do 20 lat. Ich wyniki zostały porównane z grupą kontrolną.

Jak zaznaczają autorzy publikacji, większość badanych zawodniczek posługuje się podczas gry głównie prawą nogą. Dominująca kończyna jest bardziej obciążona podczas meczów i treningu. Ale nie tylko ona. Aby zwiększyć moment siły podczas kopania piłki i utrzymać równowagę ciała, zawodniczki częściej podnoszą lewą rękę w górę i do przodu. Jednocześnie rozciągają najszerszy mięsień kręgosłupa po lewej stronie ciała.