Czy pestycydy zwiększają ryzyko czerniaka?

Czy pestycydy zwiększają ryzyko czerniaka?

Dodano: 
Badanie u dermatologa
Badanie u dermatologa Źródło: Shutterstock / Africa Studio
Praca w polu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju czerniaka złośliwego, m.in. z powodu większego narażenia na promieniowanie UV. Wyniki badań sugerują, że ryzyko czerniaka może wzrastać przy zwiększonej ekspozycji na pewien rodzaj pestycydów.

Środki ochrony roślin

Powszechnie w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz na obszarach miejskich stosuje się środki ochrony roślin, czyli pestycydy. Pestycydy dzieli się na wiele rodzajów w zależności od zastosowania, na przykład fungicydy mają na celu ochronę przed grzybami, insektycydy – przed owadami, a herbicydy – przed chwastami. Stosowanie pestycydów regulowane jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi. Pomimo działania ochronnego na rośliny uprawne, należy być ostrożnym w stosowaniu pestycydów ze względu na ich kumulację w żywności, glebie, wodzie oraz ryzyko zatrucia przez pracowników opryskujących pola, którzy poddani są większej ekspozycji na pestycydy.

Pestycydy a rozwój czerniaka

Niedawno ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą podsumowujący wyniki badań, oceniających związki pomiędzy ekspozycją na pestycydy a występowaniem czerniaka złośliwego. Analiza badań, które objęły łącznie ponad 184 tysiące osób, wykazała, że osoby narażone na herbicydy miały niemal 2 razy większe ryzyko rozwoju czerniaka złośliwego w porównaniu z osobami, które nie miały kontaktu z tymi środkami. Ekspozycja na insektycydy i pestycydy ogółem nie zwiększała istotnie ryzyka rozwoju czerniaka. Dlatego też lepiej zachować ostrożność w stosowaniu herbicydów. Jednakże wyniki analizy należałoby jeszcze potwierdzić dalszymi badaniami, aby zweryfikować zaobserwowaną zależność między narażeniem na herbicydy a rozwojem czerniaka złośliwego.

Czytaj też:
Pestycydy, teflon i celiakia – co je łączy? Odpowiedź zaskakuje