Eksperci wydali werdykt w sprawie spożywania alkoholu przez osoby z migotaniem przedsionków

Eksperci wydali werdykt w sprawie spożywania alkoholu przez osoby z migotaniem przedsionków

Dodano: 
Alkohol
Alkohol Źródło:Pexels / Ready Made
Alkohol przez długi czas uznawany był za czynnik ryzyka migotania przedsionków. Jednakże dotychczas nie było pewne, czy zmniejszenie spożycia alkoholu obniża ryzyko zaostrzeń migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków

Jedną z najczęściej występujących arytmii jest migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF), które polega na szybkim niemiarowym (nieregularnym) biciu serca. Może być bezobjawowe lub powodować uczucie kołatania serca. Nieleczone migotanie przedsionków może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak udar niedokrwienny mózgu. W 1978 roku powstało określenie „wakacyjne serce” (ang. „holiday heart) oznaczające zaostrzenie migotania przedsionków w okresie wakacyjnym, które związane jest z nadmiernym piciem alkoholu.

Pić czy nie pić?

Australijscy naukowcy przeprowadzili badanie w celu ustalenia, jak na przebieg migotania przedsionków wpływa redukcja spożycia alkoholu u osób pijących regularnie (minimum 120g alkoholu tygodniowo). 140 osób w wieku 18-85 lat z rozpoznanym migotaniem przedsionków przydzielono w stosunku 1:1 do grup: abstynencja vs. dalsze picie alkoholu bez zmian. Badanych obserwowano przez 6 miesięcy. Spożycie alkoholumonitorowano za pomocą dziennika oraz elektronicznie. Przebieg i zaostrzenia migotania przedsionków oceniano poprzez 30-sekundowe zapisy EKG wykonywane 2 razy dziennie lub częściej w razie wystąpienia objawów. W grupie abstynencyjnej odnotowano dłuższy o 20 procent czas prawidłowego rytmu serca pomiędzy napadami migotania oraz krótszy czas trwania migotania przedsionków podczas ogólnej oceny rytmu (mediana: 0,5 procent vs. 1,2 procent) w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Na podstawie powyższych wyników specjaliści wydający zalecenia EBM (ang. evidene based medicine) podkreślają, że redukcja spożycia alkoholu (nawet umiarkowanego) istotnie zmniejsza ryzyko arytmii.

Czytaj też:
Jak utrzymać abstynencję w dobie pandemii?