Rak prostaty nie czeka, jak się leczyć mimo epidemii COVID-19
Artykuł sponsorowany

Rak prostaty nie czeka, jak się leczyć mimo epidemii COVID-19

Dodano: 
Dr n.med. Marek Filipek i dr Stefan Czarniecki HIFU Clinic
Dr n.med. Marek Filipek i dr Stefan Czarniecki HIFU Clinic Źródło: materiał partnera
Wszyscy skupiamy się na zarażonych koronawirusem. Tymczasem nowotwory nie zważają na epidemię. Jak obecnie można diagnozować i leczyć raka prostaty?

Szpitalne Oddziały Ratunkowe opustoszały, leczone są tam praktycznie wyłącznie osoby rzeczywiście wymagające pilnej interwencji. Ambulatoryjna opieka zdrowotna przeniosła się do internetu – pacjenci mogą korzystać z widedoporad lub rozmów telefonicznych z lekarzami.

Skonsultuj się z lekarzem

Moment spowolnienia z powodu koronawirusa można wykorzystać też, aby lepiej zadbać o swoje zdrowie. Paradoksalnie może to być łatwiejsze niż wcześniej. – Wszystkim tym mężczyznom, którzy dotychczas nie mieli czasu ani głowy, aby zbadać swoje prostaty, życzę, aby znaleźli takich urologów, którzy nawet za pomocą narzędzi telemedycznych rozpoczną odpowiednią diagnostykę oraz profilaktykę. Opieka urologiczna dla mężczyzn jest tak samo ważna jak opieka ginekologiczna dla kobiet. Dlatego wierzę, że kobiety, które w dbaniu o zdrowie są dużo lepsze od nas facetów, pomogą w tym swoim partnerom – mówi dr Stefan W. Czarniecki z HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty w Warszawie.

Nie przerywaj opieki urologicznej

Nawet mimo epidemii COVID-19 nie wolno przerywać opieki urologicznej. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których:

  • stwierdzono nieprawidłowości w stężeniu PSA (>1ng/ml w 40 roku życia lub >2ng/ml w 60 roku życia) lub
  • nieprawidłowe okazało się badanie palpacyjne prostaty, lub
  • wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty wykazał podejrzane obszary.

W takiej sytuacji (mimo epidemii) nie można zrezygnować z wykonania biopsji prostaty (która jednak ze względów bezpieczeństwa powinna raczej odbywać się z dostępu przezskórnego a nie przezodbytniczego). – Odkładanie biopsji prostaty szczególnie może być niebezpieczne u pacjentów z wysokim stężeniem PSA (20ng/ml) lub wysoce podejrzanymi zmianami zidentyfikowanymi w rezonansie magnetycznym (PI-RADS 4 lub 5) – mówi dr. dr Stefan W. Czarniecki.Dr Stefan CzarnieckiHIFU Clinic

Pacjenci, u których już rozpoznano raka prostaty, powinni być w stałym kontakcie ze swoimi urologami i na bieżąco podejmować decyzje dotyczące leczenia. Warto zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku konieczne jest pilne leczenie – ale o tym może zdecydować tylko lekarz.

Pamiętaj o leczeniu

Pacjenci najwyższego ryzyka progresji choroby (nowotwory o histopatologicznej klasyfikacji Gleason 8, 9, oraz 10, lub z wysokim PSA, lub z naciekaniem nowotworu poza prostatę) są obecnie i będą nadal leczeni priorytetowo – tam gdzie jest to możliwe. Wytyczne towarzystw urologicznych w tych przypadkach dopuszczają włączanie leków hamujących postęp choroby (hormonoterapii) przed interwencją zabiegową, zarazem powodując że choroba staje się bardziej „operacyjna”. Takie rozwiązania stosowano dotychczas z dobrym efektem w niektórych badaniach klinicznych dotyczących nieoperacyjnych raków prostaty.

Pacjenci z rakiem prostaty pośredniego ryzyka (histopatologicznie Gleason 7, umiarkowanie wysokie PSA) albo będą leczeni, albo ich terapia będzie odraczana w czasie, ze stosowaniem lub bez stosowania dodatkowych leków.

Z kolei odroczenie leczenia u pacjentów niskiego ryzyka (histopatologicznie Gleason 6, niskie PSA, niskie ryzyko niedoszacowania choroby) pozwoli na uniknięcie w tej grupie nadmiernego leczenia tego nowotworu. Jednak dla wszystkich chorych najważniejsza jest dobra komunikacja ze swoim urologiem, najlepiej specjalizującym się w diagnostyce oraz leczeniu raka prostaty. W obecnej sytuacji może to być opieka telemedyczna – podkreśla dr. dr Stefan W. Czarniecki.

dr Stefan W. Czarniecki, specjalista urolog, Fellow of the European Board of Urology (FEBU), Ordynator Oddziału Urologii HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty we współpracy z Carolina Medical Center w Warszawie.Dr Stefan Czarniecki HIFU Clinic

Oddział kompleksowej diagnostyki i robotycznego leczenia raka prostaty - w którym odbywają się terapie z wykorzystaniem robota da Vinci, robota Ablatherm HIFU, terapie fokalne, oraz laserowe.