Barachyterapia dopochwowa – na czym polega, skutki uboczne i kiedy się ją stosuje

Barachyterapia dopochwowa – na czym polega, skutki uboczne i kiedy się ją stosuje

Dodano: 
Nowotwory ginekologiczne, zdjęcie ilustracyjne
Nowotwory ginekologiczne, zdjęcie ilustracyjne Źródło:123RF
Barachyterapia dopochwowa to sprawdzona metoda leczenia radykalnego oraz leczenia paliatywnego w przypadku wielu różnych nowotworów, do których zaliczamy np. nowotwory narządu rodnego. Na czym polega barachyterapia dopochwowa? Kiedy znajduje zastosowanie i jakie skutki uboczne może powodować? Wyjaśniamy.

Nowotwór złośliwy to coraz częściej diagnozowana choroba u osób w różnym wieku. Choć nadal nie poznano wszystkich przyczyn rozwoju nowotworów, to wiadomo, że są one związane z czynnikami genetycznymi (przekazywana z pokolenia na pokolenie mutacja w obrębie genów, które są odpowiedzialne za rozwój konkretnych nowotworów np. raka piersi i raka jajnika), a także czynnikami środowiskowymi.

Istotny wpływ na zwiększenie się ryzyka zachorowania na raka ma stosowana dieta i prowadzony tryb życia. Warto wiedzieć, że ryzyko rozwoju nowotworu zwiększa się nawet kilkunastokrotnie w przypadku palaczy tytoniu, osób często sięgających po alkohol, a także osób, które stosują dietę bogatą w produkty wysoko przetworzone, czerwone mięso, tłuszcze nasycone i cukry proste.

Walka z chorobami nowotworowymi jest dla lekarzy i pacjentów ogromnym wyzwaniem. Poszczególne typy raka znacząco się od siebie różnią i wymagają indywidualnego doboru terapii, która musi zostać także dopasowana do ogólnego stanu zdrowia oraz wieku pacjenta. Podczas wyboru metody leczenia nowotworów złośliwych niezbędne jest uwzględnienie korzyści i zagrożeń związanych z konkretnym rodzajem terapii.

Barachyterapia dopochwowa – metoda radioterapii

Barachyterapia dopochwowa to metoda radioterapii, która pozwala na leczenie nowotworów oraz ochronę znajdujących się w pobliżu guza nowotworowego zdrowych tkanek. W celu zniszczenia komórek nowotworu podczas radioterapii stosowane jest promieniowanie jonizujące, które okazuje się skuteczne m.in. w leczeniu raka piersi, raka szyjki macicy, raka prostaty, raka skóry, nowotworów przewodu pokarmowego i raka płuca.

Wybór terapii leczenia radykalnego oraz paliatywnego związany jest m.in. z typem komórek nowotworowych, dlatego przed rozpoczęciem terapii, konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań obrazowych, a także m.in. badania histopatologicznego chorobowo zmienionych tkanek.

Na czym polega barachyterapia?

Barachyterapia jest metodą radioterapii, która umożliwia bezpośrednie oddziaływanie źródła promieniotwórczego na komórki nowotworu. Zastosowanie barachyterapii w leczeniu nowotworów jest sposobem na uniknięcie uszkodzeń zdrowych tkanek – metoda ta pozwala na działanie dawką promieniowania wewnątrz guza. Jeżeli nie jest możliwe oddziaływanie na guza nowotworowego, to źródło promieniowania umieszczane jest w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Barachyterapia może być stosowana dojamowo i śródtkankowo, co zwiększa możliwości skutecznego leczenia wielu typów raka. Dawki promieniowania w przypadku barachyterapii mogą być wyższe niż w przypadku innych metod radioterapii, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu leczenia. Ze względu na fakt, iż barachyterapia jest metodą kontaktową, jej skuteczność jest bardzo wysoka.

Barachyterapia jest obecnie jedną z częściej wybieranych metod leczenia nowotworów. Stosowana jest m.in. w leczeniu typów nowotworów, które obarczone są dużym ryzykiem wznowy. Dzięki barachyterapii mogą być skutecznie leczone m.in. nowotwory narządu rodnego (rak jajnika, rak sromu, rak endometrium i rak szyjki macicy), rak prostaty, rak piersi, rak jelita grubego, rak cewki moczowej, nowotwory przełyku oraz nowotwory głowy i szyi. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania na komórki nowotworu, które zlokalizowane są nie tylko wewnątrz organizmu, ale także na skórze, jest możliwe dzięki zastosowaniu różnego rodzaju aplikatorów, które pozwalają na przeprowadzenie działającej wybiórczo radioterapii.

Rzadko brachyterapia stosowana jest jako samodzielna metoda leczenia nowotworu. Znacznie częściej stanowi uzupełnienie zabiegu chirurgicznego, a także innych terapii antynowotworowych.

Barachyterapia dopochwowa

Barachyterapia dopochwowa to często stosowana metoda radioterapii w przypadku nowotworów narządu rodnego. Stanowi ona zarówno uzupełnienie innych metod leczenia raka, jak i jest wykorzystywana jako metoda leczenia paliatywnego w przypadku pacjentek, u których występują krwawienia z zaawansowanych zmian nowotworowych pierwotnych, a także zmian, które są skutkiem przerzutów i nawrotu choroby.

W celu optymalnego rozkładu dawki promieniowania w obrębie guza nowotworowego, stosowane są odpowiednio dobrane aplikatory domaciczne i dopochwowe. W przypadku zastosowania aplikatorów mamy do czynienia z barachyterapią dojamową, jednak w leczeniu nowotworów narządu rodnego może być także zastosowana barachyterapia śródtkankowa, która uwzględnia aplikacje za pomocą iniekcji.

Barachyterapia dopochwowa pozwala z bardzo dużą dokładnością oddziaływać na komórki nowotworu, co jest jedną z największych zalet tej metody leczenia radykalnego oraz paliatywnego. Warto wiedzieć, że w przypadku terapii stosowanych u kobiet ze wznową nowotworu oraz z zaawansowanym stadium choroby, barachyterapia dopochwowa redukuje powstające krwawienia, jednak nie jest sposobem na całkowitą redukcję związanego z chorobą bólu.

W terapii, która ma na celu uzupełnienie leczenia chirurgicznego barachyterapia dopochwowa pozwala oddziaływać bezpośrednio w miejscu choroby bez ryzyka uszkodzenia zdrowych tkanek. Ponieważ promieniowanie jest aplikowane bezpośrednio do zmiany nowotworowej, do zdrowych tkanek docierają jego niewielkie dawki. Dzięki temu nie dochodzi do poważnych w skutkach uszkodzeń innych narządów, a także zmniejsza się ryzyko powikłań terapii antynowotworowej.

Co więcej, barachyterapia dopochwowa pozwala na precyzyjną aplikację większej dawki promieniowania w krótszym czasie, co przyśpiesza powrót do zdrowia. Bardzo ważną zaletą tej metody radioterapii jest także możliwość szybkiego powrotu do normalnego życia po zakończeniu leczenia, bo bezpośrednie oddziaływanie na guz nowotworowy pozwala uniknąć m.in. skutków ubocznych typowych dla chemioterapii.

Barachyterapia dopochwowa – skutki uboczne leczenia

W niektórych przypadkach barachyterapia dopochwowa może doprowadzić do powikłań ze strony pęcherza moczowego; możliwe są także powikłania ze strony odbytnicy. Ciężkie powikłania po barachyterapii dotyczą 8-15% pacjentek.

Najczęściej barachyterapia dopochwowa powoduje niezagrażające zdrowiu skutki uboczne, do których zaliczamy m.in.:

  • niegroźne krwawienia,
  • odczucie swędzenia skóry,
  • niewielkie sączenie treści surowiczej,
  • lekkie podrażnienia skóry i złuszczanie się naruszonego naskórka.

Skutki uboczne barachyterapii dopochwowej zwykle nie utrudniają życia pacjentek poddawanych tej metodzie leczenia nowotworów narządu rodnego. Warto pamiętać, że każda metoda leczenia antynowotworowego jest obarczona mniejszym lub większym ryzykiem, które uwzględnia zarówno niegroźne i mijające po zakończeniu terapii dolegliwości, jak i poważne powikłania, których czasami lekarz nie jest w stanie przewidzieć.

Reakcja organizmu na zastosowane dawki promieniowania może różnić się u poszczególnych pacjentek, dlatego zawsze należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszystkie niepokojące objawy, które pojawiają się tuż po napromieniowaniu guza oraz w dłuższym odstępie czasowym.

Jak przebiega barachyterapia dopochwowa?

Zabieg barachyterapii dopochwowej wykonywany jest za pomocą umieszczonego wewnątrz pochwy aplikatora, dzięki któremu można skierować dawkę promieniowania bezpośrednio do guza nowotworowego. Podczas kilkuminutowego zabiegu nie można się ruszać. W niektórych przypadkach barachyterapia jest wykonywana po wcześniejszym podaniu leków uspokajających. W szczególnych przypadkach stosowane jest znieczulenie ogólne.

Czytaj też:
80 proc. kobiet z rakiem jajnika dowiaduje się o chorobie w późnym stadium nowotworu
Czytaj też:
Eksperci: Radioterapia to skuteczna, precyzyjna i bezpieczna metoda leczenia raka piersi

Źródło: Zdrowie WPROST.pl